Addo van Pul (RIVM) over de ontwikkelingen in de stikstofdepositie

Je zou het bijna vergeten, maar voor de coronacrisis was er veel ophef over de stikstofproblematiek. Het kabinet heeft vergaande maatregelen getroffen, onder meer op basis van metingen van het RIVM. Die maatregelen werden door sommigen in twijfel getrokken.

Dr. Ir. Addo van Pul is senior wetenschappelijk medewerker bij het RIVM en nauw betrokken bij het project ‘Monitoring en onderzoek Stikstof’. Hij gaat in dit webinar uitgebreider in op de volgende vragen:

  • Waar gaat de stikstofproblematiek over?
  • Hoe wordt dit in beeld gebracht?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in de stikstofdepositie?