De Vlaamse Olivier Segers werkt als senior docent-onderzoekers bij Applied Science aan Zuyd Hogeschool, lectoraat Advanced Materials. Hij gebruikt micro-organismen om waardevolle moleculen te maken.

Deze eye-opener kwam tot stand in samenwerking met Regieorgaan SIA.

Wat onderzoek je precies?

’Ik doe zelf het onderzoek niet, dat wordt uitgevoerd door studenten van de opleiding Applied Science. Dit ondewerp, Blackteria, valt binnen het lectoraat onder het thema sustainable chemistry. We leiden onze studenten op vanuit een context. Ik werk al 11 jaar bij Zuyd, en heb het zeer zeker naar mijn zin. Het is fijn om met studenten bezig te zijn met relevante projecten voor de regio. We doen alles voor en met bedrijven en zo koppelen we het onderwijs aan het bedrijfsleven. Het Blackteria-onderzoek wordt ook uitgevoerd op het CHILL-lab.’

Wat vind je hier zo leuk aan?

’Het komt uit het fundamentele en gaat naar de toepassing. Je hebt het gevoel dat je een directe bijdrage levert aan een duurzame maatschappij. Het is ook leuk voor studenten om geen gesimuleerde projecten te doen. Hier hebben ze echt een bedrijf als opdrachtgever.

We gaan op een andere manier ultra-zwart melaninepigment maken. Dat is het belangrijkste doel. Die worden nu niet op de meest duurzame of veilige manier gemaakt. We gebruiken bacteriën die het voor ons maken als wij ze een grondstof aanbieden. De bacterie wordt de fabriek en maakt het pigment op het oppervlak. Normaal moet je het pigement nog uit de bacterie krijgen, dat is een extra stap. Wij zorgen dat ze het pigment op de buitenkant maken. Het verschil zit hem in het zuiver krijgen, dat is veel simpeler en potentieel goedkoper als het pigment op de buitenkant zit.’

Waar sta je nu?

’We kunnen het melanine zelf redelijk efficiënt maken. De subsidieaanvraag is afgelopen en nu moeten we geïnteresseerde bedrijven vinden die het pigment willen toepassen. Daarnaast willen we het pigment ultrazwart maken. Afhankelijk van hoe je het op een oppervlak verwerkt, kan het een ultrazwarte kleur krijgen. Dit hebben we gezien bij diepzeevissen. Hun huidcellen zijn zo gevormd dat ze al het licht absorberen. Zo camoufleren ze zich en ontsnappen ze aan roofdieren. Dat willen we simuleren om ultrazwart melanine te krijgen.’