David Rieder is promovendus in het ARC CBBC PhD Program aan de Technische Universiteit Eindhoven in de groep van hoogleraar Hans Kuipers, waar hij focust op de het modelleren van katalysatorbereiding.

Deze video is in samenwerking met ARC CBBC gemaakt.

Waarom ben je scheikundige technologie gaan studeren?

’Ik wilde eigenlijk chemicus worden, maar ging toen naar zo’n voorlichtingsdag waar ze chemische techniek presenteerden. Het ging allemaal over chemici, dingen bouwen, en gevaarlijke dingen bouwen die zouden kunnen ontploffen - allemaal dingen die ik leuk vond. Misschien hou ik van gevaar. De laatste keer dat ik iets liet ontploffen was in een lab in Rusland. Ik bracht waterstof in voordat de reactor volledig gespoeld was en er zat nog zuurstof in de reactor. Ik was ongeduldig. De veiligheidsmaatregelen in dat lab voldoen niet aan onze veiligheidsnormen.’

Waarom koos je voor dit onderzoek?

’Ik kwam er bij toeval terecht. Het is erg leuk, maar het was niet gepland, of een fascinatie. Dat kwam later. Als je de efficiëntie van een katalytisch actief materiaal wilt maximaliseren, wil je het oppervlak maximaliseren en het actieve materiaal dus zo dun mogelijk over een oppervlak verspreiden. Zo maximaliseer je het aantal blootgestelde actieve sites. Het doel is een groot oppervlak in een zeer klein volume. Poreuze materialen hebben al veel interne oppervlakte, en ik probeer het actieve materiaal zo dun mogelijk over het oppervlak te verspreiden. Het productieproces voor deze verspreiding is mijn onderzoekscasus. Voor mijn postdoc ga ik me waarschijnlijk specialiseren in poreuze materialen.’

Wat zou je nog ooit willen doen?

’Op dit moment is het overbruggen van lengteschalen mijn grootste fascinatie. Bepalen wat belangrijk is op nanoschaal en wat het effect daarvan op millimeter- of macroschaal is. Er zit veel interessante wiskunde achter. Als je met de wiskunde begint, besef je hoeveel er niet bekend is en hoeveel er wordt aangenomen. Wanneer klopt het systeem en wanneer doen we het verkeerd? Hoe vaak werkt het model eigenlijk per toeval?’