Anja Wilmes is assistent professor bij de afdeling Molecular and Computational Toxicology van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van celmodellen afgeleid van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC). Dit gebruikt ze voor toxiciteitstesten met een focus op de ontwikkeling van menselijke testsystemen voor gepersonaliseerde geneeskunde en toxiciteit.

Ze voltooide haar PhD in cel- en moleculaire biologie aan de School of Biological Sciences aan de Victoria University of Wellington in Nieuw-Zeeland. Daarna werkte ze als postdoc op de afdeling fysiologie aan de medische universiteit van Innsbruck (Oostenrijk), waar ze ook haar habilitatie behaalde in 2016. Een habilitatie (ook wel venia docendi genoemd) is een extra wetenschappelijke promotie met lesbevoegdheid die in bepaalde landen gebruikelijk is, je zou het kunnen zien als een soort diploma voor hoogleraar.

Wilmes heeft veel ervaring met de ontwikkeling en toepassing van niet-dierlijke in vitro-modellen voor nefrotoxiciteitstests met menselijke niercellijnen, waaronder RPTEC/TERT1-cellen, en ze heeft methoden ontwikkeld om iPSC te differentiëren tot nier-podocyten en proximale tubulaire niercellen. Haar onderzoeksinteresses liggen ook op het gebied van levertoxiciteit, mitochondria-toxiciteit, medicijntransport en microfluïde celkweeksystemen.