De 20ste (!) editie van de Kekulé-cyclus ging van start op 24 oktober 2023 met als eerste thema: “The Future Sourcing of Raw Materials”.

De Kekulé-cyclus is een tweejaarlijks evenement dat de laatste wetenschappelijke trends en uitdagingen in (levens)wetenschappen en technologie naar het brede publiek brengt. Het wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) met ondersteuning van de chemische en life-science industrie. Met een reeks voordrachtavonden wordt een divers publiek in contact gebracht met hedendaagse technologische en sociaaleconomisch relevante ontwikkelingen over maatschappelijke uitdagingen die hoog op ieders agenda staan en dat vanuit inzichten van zowel de academische wereld, onderzoeksinstituten als bedrijven. 

De 20ste (!) editie van de Kekulé-cyclus ging van start op 24 oktober 2023 met als eerste thema: “The Future Sourcing of Raw Materials”.

Ongeveer 250 deelnemers, vanuit de industrie, het (hoger)onderwijs en overheidsinstellingen beleefden een boeiende avond rond een thema dat iedereen kent, maar waar men heel zelden bij stilstaat en waarin de innovatie, initiatieven in de steigers en debatten voor de toekomst nog in volle gang en ontplooiing zijn. De aanwezigen kregen dan ook een levendig, wetenschappelijk onderbouwde voorstelling van de toekomst en de keuzes die we daarin kunnen en moeten maken.

De avond werd voorgezeten door Prof. dr. Ronny Blust, Vice-Rector Onderzoek – Dept. Biologie aan de Universiteit Antwerpen. Vooreerst nam Rector Prof. dr. Herman Van Goethem het woord en opende officieel de 20ste cyclus. Uit zijn rede kwam naar voor dat we staan voor talloze transities in de samenleving. Technologische uitdagingen en oplossingen, gedreven door wetenschappelijk onderbouwde inzichten, zullen een sleutelrol spelen om de transities te stroomlijnen.

Als eerste spreker gaf dr. ir. Peter Tom Jones (Institute for Sustainable Metals and Minerals – KU Leuven) ons een inzicht in wat de energietransitie eigenlijk echt betekent. De verwachte noden aan batterijen zullen een aardverschuiving veroorzaken in de grondstoffenwereld. En komt Europa nog aan bod? Zijn we aan het de-industrialiseren? Met alle consequenties van dien. De ‘banana’houding in Europa zou ons wel eens zeer duur te staan kunnen komen. We zijn alvast benieuwd naar de nieuwe documentaire “Made in Europe: from mine to electric vehicle” waarvan de trailer op 27 oktober gelanceerd werd.

Daarna gaf dr. Filip Delalieu, (Innovation director – Umicore) een duidelijk beeld van hoe een bedrijf als Umicore met de huidige transitie probeert om te gaan. Fundamenteel nieuw is de nood aan grote hoeveelheden van specifieke metalen uit recyclage waarbij huidige uitdagingen o.a. zitten in het combineren van grote productievolumes met een noodzakelijke zuiverheid gelijkaardig aan farmaceutische productie. Recycling zal een basis zijn, maar de hoeveelheden recycleerbaar materiaal zullen pas over de jaren heen toenemen. Een ondersteunende beleidsmaatregel met het invoeren van het materiaalpaspoort (https://thebatterypass.eu), voorziet daarin alvast transparantie naar de consument.

Als laatste ging ir. Christophe Couesnon (Head of Strategy an Sustainability – Battery Platform- Solvay) specifiek in op de toekomstige noden op het vlak van lithium. Waar jaren geleden niemand wakker lag van dit metaal, lijkt nu dat de beschikbaarheid, kennis en controle van lithium de basis zal zijn voor onze industriële en welvaartstoekomst.

De drie sprekers maakten duidelijk dat er op het vlak van basisgrondstoffen van metalen een echte en noodzakelijke transitie aan de gang is, waarin Europa nog belangrijke stappen dient te zetten. Stof tot nadenken.

De avond werd afgerond met een netwerkingsreceptie, aangeboden door de Universiteit Antwerpen. Uit de vele intense gesprekken en discussies bleek duidelijk dat de avond voor heel wat mensen nieuwe inzichten bijgebracht heeft.

Een succesvolle start van deze 20ste Kekulé-cyclus!

Welkom op de volgende boeiende avonden over actuele en uitdagende topics. Meer informatie? Bezoek de website.

Denis Comeyne, voorzitter Kekulé-cyclus

Foto’s: Ben Van den Broecke; bekijk de volledige fotocollectie hier.