C3 viert dit jaar haar dertigste verjaardag. In die jaren verschoof haar focus van algemene beeldvorming over chemie naar jongeren interesseren voor een carrière in de chemie en life sciences.  

C3 begon ooit als stichting die bijdraagt aan een evenwichtige beeldvorming over de chemie in het algemeen, maar ontwikkelde zich de afgelopen dertig jaar tot het Centrum JongerenCommunicatie Chemie dat zich richt op het interesseren van jongeren voor een carrière in de chemie. Ze wil deze doelgroep een oriëntatie geven op mogelijke studies en banen in deze richting, omdat veel jongeren een studiekeuze maken zonder dat ze enig idee hebben wat chemie inhoudt. De kennismaking met het vakgebied is ontzettend belangrijk voor een bewuste studiekeuze.  

Het aanbod van C3 is ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen aan de slag met ansichtkaarten met makkelijke huis-, tuin- en keukenproefjes; de website exactwatjezoekt.nl dient als keuzehulp voor middelbare scholieren. Daar beheert C3 ook de Vraagbaak Scheikunde, waar leerlingen vragen kunnen stellen over hun scheikundehuiswerk en antwoord krijgen van docenten. Dat alles om de drempel zo laag mogelijk te maken om met scheikunde aan de slag te gaan.  

‘Wij willen iedere leerling een ervaring met chemie bieden vóórdat die een studie kiest.’ 

Foto Jeroen Sijbers alternatief

Jeroen Sijbers

Beeld: C3

De activiteit van C3 bevordert de instroom van scheikundestudenten. ‘Hoewel dat natuurlijk lastig aan te tonen is, zien we positieve reacties op ons werk’, aldus directeur Jeroen Sijbers. Inmiddels is C3 bij iedere scheikundedocent in Nederland bekend, mede dankzij de jaarlijkse conferentie in Woudschoten.  

C3 brengt de innovaties rondom vraagstukken van de toekomst de klas in. Sijbers: ‘Of het nu gaat om de energietransitie, gezond blijven of het klimaat, chemie en life sciences dragen bij aan een betere wereld.’ Hoe bereik je ze en wat zijn hun drijfveren? Sijbers ziet drie groepen die hij met een stoplicht typeert: de groene groep, die zeker een bètastudie kiest, de oranje groep die twijfelt en de rode groep die zeker niet kiest. ‘Wij stellen onze communicatie af op die oranje groep.’ 

Nieuwe directeur 

Jeroen Sijbers trad op 1 februari 2023 aan als directeur. Sijbers werkte hiervoor aan leerplannen voor het scheikundeonderwijs, maar hij wilde graag iets concreets doen voor jongeren. ‘Ik maak liever iets waar docenten gebruik van kunnen maken zodat ze kunnen laten zien hoe leuk scheikunde is.’ 

Omdat C3 een kleine organisatie is zonder HR- of financiële afdeling, raken de werkzaamheden als directeur veel aan bedrijfsvoering. ‘Dat valt me toch een beetje tegen. Ik besteed het liefst zo veel mogelijk tijd aan onze doelgroepen.’ Het valt hem mee hoe makkelijk het is om contact te leggen met de chemische industrie. ‘Daar ben ik de partnerorganisaties zoals de VNCI, VVVF en KNCV dankbaar voor. Ik kan op een netwerk bouwen waar mooie verhalen en casussen te vinden zijn.’