Terwijl de salarisstijging van de meeste biologen en chemici vorig jaar nog 3 % bedroeg, is het percentage dit jaar blijven steken op een gemiddelde salarisstijging van 2,5 %. Dat is echter nog altijd meer dan de inflatie, zo blijkt uit het grote bèta-salarisonderzoek 2017 dat C2W en TW samen met Berenschot en Checkmark uitvoerden.

Belangrijke opmerking vooraf is dat naast biologen en chemici dit jaar ook technici zijn meegenomen in het onderzoek. Dit is een gevolg van de samenwerking met TW, het vakblad voor technici en ingenieurs. Het aantal ingevulde enquêtes is dan ook meer dan verdubbeld, met in totaal 7.335 respondenten, wat van het C2W & TW Salarisonderzoek het grootste beloningsonderzoek onder hogeropgeleide bèta’s in Nederland maakt. De samenwerking heeft wel tot gevolg dat vergelijking met vorige jaren enigszins scheef gaat, ook vanwege het sterk gestegen percentage mannelijke respondenten.

Van de drie bevraagde groepen zijn de salarissen van technici met 3 % het hardst gestegen. Maar chemici en biologen kunnen met een stijging van 2,5 % ook heel tevreden zijn. Zeker vergeleken met fiscalisten, hr-professionals en medewerkers in de logistiek, waar de salarisstijging dit jaar afgerond 2 % bedraagt.

Van alle functiegroepen uit dit onderzoek met minimaal vijftig respondenten zijn de programmeurs en wo-geschoolde analisten er met een salarisstijging van 5 % het meest op vooruitgegaan. Ook teamleiders (4,5 %) en architecten (4,3 %) doen het goed. Mbo-geschoolde analisten/technicians profiteren met een stijging van 1,6 % een stuk minder, net als de senior hbo-geschoolde analisten (1,8 %). Als we echter naar de inflatie van 2016 kijken (0,3 %) vallen de salarisstijgingen lang niet tegen.

Uit de salarisgrafiek hieronder zijn een paar opvallende groepen uit te lichten. Zo verdienen docenten op de middelbare school gemiddeld iets meer dan docenten op het mbo en hbo. Voor een senior analist is het vakgebied erg bepalend voor de hoogte van het salaris. Zo verdient een hbo-geschoolde senior analist het meeste in het vakgebied productie/engineering/bouw/ontwerp, terwijl een persoon met dezelfde functie in het vakgebied analyse/kwaliteitscontrole fors minder verdient (verschil: € 10.000 per jaar). Senioren gaan er in de functie process engineer gemiddeld het meest op vooruit, vergeleken met dezelfde baan op medior niveau (verschil: € 29.500 per jaar).

Klik op de afbeelding voor een vergroting in pdf, en bekijk meer resultaten onder de afbeelding.

Arbeidsmobiliteit

In de zomerperiode, toen de salarisenquête open stond, was 27 % van de respondenten op zoek naar een andere functie (actief en niet-actief). De biologen zijn met 34 % het hardst op zoek. Chemici zijn het meest honkvast: van hen is 37 % helemaal niet op zoek, ook niet als er een leuke andere baan voorbijkomt. Medewerkers in de grond-, weg- en spoorbouw zitten goed waar ze zitten: niet meer dan 20 % van hen is op zoek naar een andere functie. Logistieke medewerkers zijn met 36 % het hardst op zoek en ook medewerkers in de lucht- en ruimtevaartsector kijken relatief vaak uit naar ander werk (34 %).

 

Scholing

Bèta’s zijn eerder geneigd te vertrekken als zij onvoldoende opleidingskansen krijgen aangeboden. Werkgevers doen er dus goed aan om scholingen en trainingen aan te bieden. Dat werpt ook meteen zijn vruchten af; een hoger opleidingsaanbod leidt direct tot een betere beoordeling van scholingsmogelijkheden.

70 % van de respondenten is tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun bedrijf. Analisten zijn met 47 % het minst tevreden, terwijl afdelingshoofden (90 %) en promovendi (89 %) erg tevreden zijn over de kansen op doorontwikkeling die zij aangeboden krijgen.

Medewerkers van alle leeftijdsgroepen hebben gelijke kansen om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen, maar de vorm waarin verschilt. Zo wordt interne coaching en training on the job logischerwijs het meest gebruikt door werknemers onder de 30 jaar, terwijl medewerkers tussen de 31 en 45 jaar het vaakst trainingen buiten de deur volgen. Respondenten boven de 46 jaar maken het minst gebruik van de opleidingsmogelijkheden die het bedrijf biedt.

 

R&D en universitair onderzoek

Respondenten werkzaam in de branche Management/Beleid verdienen, zoals verwacht, het meeste (€ 70.900 per jaar). Onderwijs staat op een verrassende tweede plaats (€ 60.300). Voor chemici en life scientists is de branche R&D en Universitair onderzoek het meest interessant. Van deze branche verdienen de hoogleraren (€ 113.700) en universitair docenten (€ 84.827) verreweg het meeste. Opvallend is verder dat de postdoc (€ 54.400) bijna twee keer zoveel verdient als de promovendus (€ 37.800).

Klik op de afbeelding voor een vergroting in pdf, lees meer resultaten onder de afbeelding.

 

Man versus vrouw

Het C2W & TW Salarisonderzoek haakt ook in op de altijd actuele discussie over de arbeidsmarktverschillen tussen man en vrouw. We moeten constateren dat vrouwen vaker (37 %) een tijdelijk contract hebben dan mannen (21 %). Daarnaast vinden vrouwen iets vaker (34 % tegenover 30 %) dat zij minder dan marktconform worden betaald. 30 % van de vrouwen is op zoek naar ander werk, tegenover 26 % van de mannen. Andere verschillen tussen mannen en vrouwen zijn lastig te duiden, omdat het percentage vrouwen in veel – vooral technische – functiegroepen een stuk lager is dan het percentage mannen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting in pdf, en lees de onderzoeksverantwoording en demografie onder de afbeelding.

 

Onderzoeksverantwoording

Het C2W & TW Salarisonderzoek 2017 is uitgevoerd door de redactie van TW, in samenwerking met hr-adviesbureau Berenschot en Checkmark, specialist in werving, selectie en detachering van professionals in chemie en life sciences. In totaal zijn 7.335 personen gestart met het onderzoek, en hebben 5.436 personen de enquête volledig afgerond. De salarisgegevens zijn gebaseerd op 5.755 respondenten.

 

Demografie

46 % van de respondenten deelt zichzelf in bij de groep technici/ingenieurs, 19 % vindt zichzelf chemicus/procestechnoloog en 13 % bioloog/life scientist/moleculair bioloog, 22 % kon geen keuze maken tussen die groepen. De respondenten zijn hoog opgeleid: 46 % volgde een opleiding op het hbo, 30 % heeft een wo-master op zak. 78 % van de invullers is man, de gemiddelde leeftijd is 37 jaar.

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken