Peptides in ons bloed kunnen doktoren helpen alzheimer aan te tonen, meldden Japanse onderzoekers in Journal of Alzheimer’s Disease.

Onderzoekers van het departement neurologie van de Okayama University in Japan identificeerden peptides in ons bloed waarmee doctoren makkelijker onderscheid kunnen maken tussen alzheimerpatiënten, gezonde mensen, en mensen met een mildere versie van de ziekte genaamd milde cognitieve stoornis (MCI). Naast fragmenten van de bestaande biomarkers β-amyloid en tau, komen volgens het onderzoek vier nieuwe peptides in verhoogde hoeveelheden voor in het bloed van mensen met alzheimer en MCI.

De vier peptides behoren tot de moedereiwitten fibrinogen α chain (FAC), fibrinogen β chain (FBC), α2-HS-glycoprotein (AHSG) en plasma protease C1 inhibitor (PPC1I), die onder andere belangrijk zijn voor processen als bloedstolling, ontstekingsremming en plasticiteit. Dat is een interessante ontdekking die mogelijk een nieuw pathomechanisme van de ziekte onthult die verder gaat dan de bestaande β-amyloid- en tau-hypotheses.

Om alzheimer te diagnosticeren, testen neurologen normaliter op aanwezigheid van toxische eiwitten in de hersenen en het hersenvocht. Hersenvocht kun je echter uitsluitend verkrijgen door middel van een pijnlijke procedure. De Japanse onderzoekers analyseerden daarom het bloed, een makkelijk en bijna pijnloos verkrijgbare lichaamsvloeistof.

Helaas willen eveneens in het bloed aanwezige grote eiwitten massaspectrometrische metingen van eiwitanalyses nogal eens verstoren door het veroorzaken van verstoppingen. Het Japanse onderzoeksteam onder leiding van Koji Abe scheidde de peptides daarom eerst van eiwitten in het bloed met behulp van gelelektroforese. De peptides brachten zij daarna over naar een BLOTCHIP®, die je vervolgens kunt analyseren met een gevoelige MALDI-TOF/MS-massaspectrometer.

In een persbericht van de Okayama University vermeldden de onderzoekers dat de nieuwe BLOTCHIP®-MS-detectietechnologie in combinatie met de 4-peptide-biomarker-set een snelle, niet invasieve en goedkope klinische toepassing biedt voor dementiescreening die je in de nabije toekomst al kunt gebruiken. Daarnaast menen zij dat de peptidescheidingstechnologie mogelijk zal helpen bij de ontdekking van biomarkers voor andere ziektes.