Nu investeren in belofte voor de lange termijn?

Investeren in onderzoek naar synthetische biologie is goed voor de Nederlandse kenniseconomie, maar het is wel essentieel om er goed over te communiceren met de samenleving. Dat is de essentie van het rapport “Synthetische biologie: kansen creëren” dat de Gezondheidsraad, de Raad voor Gezondheidsonderzoek en de KNAW vandaag hebben aangeboden aan minister Plasterk.

Volgens het rapport is het voorlopig nog lang niet duidelijk wat het bouwen van kunstmatige biologische systemen met niet in de natuur voorkomende functies precies gaat opleveren, en waar de maatschappij precies behoefte aan heeft.. Maar de lange-termijnbelofte van nieuwe materialen, verfijnde medische diagnostiek en gecontroleerde afgifte van geneesmiddelen is zó groot dat de Nederlandse overheid eigenlijk niet om investeringen in het onderzoek heen kan.

De opstellers van het rapport pleiten er wel voor om een ‘substantieel’ deel van de investering te besteden aan ‘onderzoek naar en communicatie over ethische en maatschappelijke aspecten’, teneinde ‘overmatige publieke bezorgdheid enerzijds en onrealistische verwachtingen anderzijds (te) voorkómen’.

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft avast een advies geschreven met suggesties hoe de overheid de samenleving kan voorbereiden op een debat over synthetische biologie. Die gaat vandaag ook naar de minister.

bron: Gezondheidsraad

Onderwerpen