Het laboratorium van de toekomst wordt gekenmerkt door een voortdurende evolutie. De ontwikkeling van mechanisering en automatisering gaat steeds verder, waarbij ook nieuwe uitdagingen als een groeiende focus op DNA-gerelateerde medicatie spelen. Ondanks de groeiende aandacht voor veiligheid blijven enkele situaties, die decennia geleden al werden geïdentificeerd als risicovol, nog steeds voorkomen. Bijvoorbeeld het niet dragen van labjassen of het consumeren van voedsel en drank in het lab. Deze voortdurende uitdagingen benadrukken de noodzaak van scholing, training en vooral aandacht voor veilig werken in laboratoria.

Minder handwerk, meer automatisering

Een van de meest opvallende trends is de verdere mechanisering van laboratoriumwerk. Steeds meer taken die voorheen handmatig werden uitgevoerd, worden nu geautomatiseerd. Dit geldt met name voor herhalende taken zoals monsterbehandeling, pipetteren en analyseren. Deze automatisering vermindert niet alleen de kans op menselijke fouten, maar vermindert ook het risico op letsel door herhaalde bewegingen en blootstelling aan potentieel gevaarlijke stoffen. Bovendien versnelt het de experimentele processen en verbetert het de reproduceerbaarheid van resultaten. Maar daar komen weer wel nieuwe risico’s voor in de plaats zoals geluid en machineveiligheid.

Nieuwe uitdagingen voor veiligheid

Met de vooruitgang in biotechnologie en genetische engineering groeit ook de ontwikkeling en het testen van DNA-gerelateerde medicatie. Deze nieuwe therapeutische benaderingen bieden hoop op revolutionaire behandelingen voor een breed scala aan ziekten, maar brengen ook nieuwe veiligheidsuitdagingen met zich mee. Het werken met genetisch gemodificeerde organismen en nucleïnezuurtechnologieën vereist strikte veiligheidsprotocollen om de risico’s voor zowel laboratoriumwerkers als het milieu te minimaliseren. Het is essentieel dat laboratoria blijven investeren in geavanceerde maatregelen om de veiligheid te waarborgen bij het werken met deze nieuwe en potentieel gevaarlijke materialen.

Voortdurende uitdagingen in veiligheidscultuur

Ondanks de groeiende zorg voor veiligheid blijven enkele problemen, zoals het niet dragen van labjassen of het eten en drinken in het laboratorium, nog steeds voorkomen. Dit benadrukt de voortdurende uitdagingen in het bevorderen van een sterke veiligheidscultuur. Het naleven van veiligheidsprotocollen en -richtlijnen moet niet alleen worden afgedwongen door regelgeving, maar moet ook diepgeworteld zijn in de bedrijfscultuur en de mentaliteit van individuele werknemers. Dit vereist continue educatie, training en bewustwording rondom veiligheid, evenals een open communicatiecultuur waarin werknemers zich vrij voelen om veiligheidszorgen te uiten en feedback te geven.

De noodzaak van continue aandacht voor veilig werken

De uitdagingen en risico’s in laboratoria evolueren doorlopend, samen met de vooruitgang in wetenschap en technologie. Daarom is het essentieel dat de aandacht rondom veilig werken blijvende prioriteit krijgt. Dit omvat niet alleen het implementeren van geavanceerde veiligheidsprotocollen en -technologieën, maar ook het cultiveren van een sterke veiligheidscultuur waarin veiligheid als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt beschouwd. Door voortdurend te investeren in veiligheidstraining, het aanmoedigen van open communicatie en het handhaven van strikte veiligheidsnormen, kunnen laboratoria een veilige en gezonde werkomgeving blijven bieden voor hun werknemers, ongeacht de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Conclusie

De toekomst van veilig en gezond werken in laboratoria wordt gekenmerkt door een evolutie naar verdere mechanisering en automatisering, evenals de opkomst van nieuwe uitdagingen. Ondanks de groeiende zorg voor veiligheid blijven enkele problemen uit het verleden, zoals het niet naleven van veiligheidsprotocollen, nog steeds bestaan. Dit benadrukt de noodzaak van scholing en aandacht rondom veilig werken. Alleen door voortdurend te investeren in veiligheidscultuur en -praktijken kunnen laboratoria een veilige en gezonde werkomgeving blijven bieden voor hun werknemers in de toekomst.

Docenten cursus Veiligheid en milieu in laboratoria van PHOV,

Arco Engelen, arbeidshygiënist
Corné Bulkmans, arbeidshygiënist
Wim van Alphen, chemicus/microbioloog, arbeidshygiënist en veiligheidskundige