SDU-Toxic openingsbeeld

Beeld: SDU/Toxic

Chemische producten hebben de afgelopen decennia voor enorme vooruitgang gezorgd. Zeker in laboratoria zijn deze producten natuurlijk onmisbaar. Maar werken met chemische producten veroorzaakt ook altijd risico’s. Wat betekent dit voor het veiligheidsbeleid in een laboratorium? En voor jouw dagelijkse werkzaamheden?

Chemische producten in het laboratorium

Het risico van chemische producten in een laboratorium is groter dan in andere sectoren. Onder meer door:

  • de hoeveelheid verschillende producten;
  • het verplaatsen van producten en overschenken voor de werkvoorraad;
  • de langdurige blootstelling doordat producten continue in gebruik zijn.

En het risico is niet minder doordat er kleinere hoeveelheden van de producten worden gebruikt!

Grip op chemische producten

Het is dus van belang om hier grip op te krijgen en houden. Vanuit de arbowet moet je daarom 4 stappen zetten: inventariseren, beoordelen, maatregelen nemen en alle stappen borgen.

Door de hoeveelheid chemische producten en werkprocessen in een laboratorium is dit een hele tijdrovende taak. Lees hier hoe wij al diverse laboratoria hierbij ondersteunen.

Inventariseren

Voor jouw inventarisatie heb je actuele en gecontroleerde informatie nodig. Dit krijg je door de Safety Data Sheets (SDS’en) op te vragen bij jouw leveranciers én deze te controleren. Dit kan een ware dagtaak zijn met de hoeveelheid producten die in een laboratorium worden gebruikt. De ervaren Toxic-redactie doet dit allemaal voor je in Toxic Productregistratie.

Beoordelen

Vervolgens moet je blootstellingsrisico’s beoordelen. Dit is geen doel op zich, maar een middel tot een doel. Het geeft focus op processen waarbij de blootstelling vermoedelijk te hoog is. Toxic Blootstelling is dan ook zo ingericht dat jij snel en eenvoudig een blootstellingsschatting kan maken. Op basis van actuele productgegevens, het erkende schattingsmodel ECETOC-tra en afgezet tegen actuele grenswaarden. Zo weet jij op welke werkprocessen je samen met jouw kerndeskundige moet focussen.

Maatregelen nemen

Als blijkt dat de blootstelling te hoog is, moet je dit met maatregelen terugdringen. Toxic Maatregelen maakt het effect van maatregelen snel inzichtelijk, natuurlijk volgens de arbeidshygiënische strategie. Jouw keuze moet je vervolgens motiveren. Overleg daarom altijd met een kerndeskundige. Toxic Maatregelen biedt je de ideale basis voor dit gesprek.

Borging

De borging van al het bovenstaande is in Toxic heel eenvoudig, want wij laten het je weten als er iets verandert in de wetgeving of productinformatie. Ook heb je in Toxic alle wettelijk verplichte stappen in één omgeving geregistreerd.

Wij zijn Toxic!

Toxic biedt je een gebruiksvriendelijk online platform, een kennispartner, sparringspartner én een netwerk van gelijkgestemde professionals. Want wij vinden dat iedereen na een dag werken gezond thuis moet komen.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden? Lees verder op https://toxic.nl/laboratorium. Of neem contact met ons op via 070 – 378 01 62. We denken graag met je mee!