Dr. Peter Thüne (Fontys) over waterstof en de verschillende electrolysers

In onze huidige energiemix wordt ongeveer 20% geleverd in de vorm van elektriciteit en 80% in de vorm van aardgas of vloeibare fossiele brandstof (benzine, diesel). Door onze klimaatdoelstellingen gaat dit komende tijd sterk veranderen. Waterstof kan in deze energietransitie een belangrijke rol spelen.

Van alle varianten van waterstof die er zijn is alleen groene, via elektrolyse geproduceerde waterstof geschikt om grote hoeveelheden op zee en land geproduceerde duurzame elektriciteit goed in te kunnen passen in ons energiesysteem. Alleen elektrolyse kan namelijk flexibel (op afroep) elektriciteit omzetten naar waterstof om dit vervolgens op te slaan. In dit webinar zoomt Peter Thüne in op dit veelbelovende chemische proces van waterelektrolyse. 

Drie vragen die aan bod komen in het webinar:

  • Wat is duurzame waterstof en waar hebben we het voor nodig?
  • Hoe is een waterelektrolyse-cel opgebouwd en hoe werkt een waterelektrolyse-cel?
  • Kunnen we met de ‘electrolysers’ van vandaag al op zeer grote schaal duurzame waterstof maken?