Carrière – Pagina 16

 • Verdieping

  Moleculaire hattrick bij Spinoza-uitreiking

  2017-06-16T12:47:00Z

  Van de vier Spinozapremies gaan er dit jaar drie naar moleculaire wetenschappers. Albert Heck, Alexander van Oudenaarden en Michel Orrit zijn de gelukkigen, heeft NWO vandaag laten weten. Albert Heck geldt als aanjager van het Nederlandse eiwitonderzoek. Sinds 1998 is hij hoogleraar biomoleculaire massaspectrometrie en proteomics aan de Universiteit Utrecht, ...

 • Verdieping

  Kort nieuws uit C2W 12-2017

  2017-06-12T16:47:00Z

  In Hinwil, bij Zürich, heeft het Zwitserse Climeworks een installatie opgestart die op commerciële schaal koolstofdioxide terugwint uit de atmosfeer. Achttien ventilatoren blazen lucht door filters die zijn geïmpregneerd met CO2-bindende amines. Met restwarmte van een afvalverbrandingsinstallatie worden de verzadigde filters eens in de zoveel uur geregenereerd bij 100 °C. ...

 • Verdieping

  Hoge ogen met eigen onderzoek

  2017-06-05T06:00:00Z

  Ronald van der Meulen en Vladimir Aleksić wonnen mede de NWO-studentencompetitie en daarmee € 18.000 voor hún onderzoek. Een keer per jaar staan de NWO-competities in het teken van studenten. Hoewel deze studentencompetitie zich richt op masterstudenten mogen ook bachelorstudenten van universiteiten en hogescholen meedingen. Dit jaar vielen tien studenten ...

 • Verdieping

  ‘Integratie dwingt tot samenwerken’

  2017-06-05T06:00:00Z

  Kun je als chemische industrie tegelijk duurzaam en concurrerend zijn? In Zuid-Limburg gaan ze het proberen, onder leiding van Robert Claasen. ‘De kracht van onze ideeën moet uiteindelijk bedrijven overtuigen.’ Samenwerking is hét toverwoord voor Robert Claasen (51). Sinds februari dit jaar zwaait hij de scepter over het Chemelot-bedrijventerrein in ...

 • Verdieping

  Phablabs 4.0 leert jeugd over fotonica

  2017-06-05T06:00:00Z

  Jonge mensen kunnen de komende jaren veel leren over fotonica in zogenoemde fablabs. Het EU-project Phablabs 4.0 gaat daarvoor zorgen. De Europese Commissie noemt fotonica een ‘sleuteltechnologie voor de toekomst’ en trok er onlangs € 1,5 miljoen subsidie voor uit om de komende generatie uitvinders en ontwikkelaars meer vertrouwd te ...

 • Verdieping

  Personalia in C2W 10-2017

  2017-06-05T05:59:00Z

  Lutgarde Buydens en Sef Heijnen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Buydens studeerde farmacie en informatica aan de VUB, waar ze ook cum laude promoveerde. Daarna verhuisde ze naar de Radboud Universiteit, waar ze zich ontwikkelde tot expert op het gebied van de chemometrie. Inmiddels ...

 • Opinie & Columns

  Saaie ploeteraars

  2017-06-05T05:58:00Z

  Hoe meer afleveringen van het VPRO-programma The Mind of the Universe je ziet, hoe duidelijker het wordt wat er mist aan de Nederlandse wetenschap: fantasie. Presentator Robbert Dijkgraaf heeft het en de dertig wetenschappers, die hij voor de serie heeft gecharterd, hebben het ook. Maar niet voor niets zitten er ...

 • Opinie & Columns

  Nieuwe deeltijdopleiding lost lerarentekort niet op

  2017-06-05T05:54:00Z

  Het middelbaar onderwijs komt scheikundeleraren tekort. Daar­om biedt de HAN de bachelor tot tweedegraads leraar natuur- en scheikunde in deeltijd weer aan. Maar er lijkt fors meer nodig om de tekorten aan te pakken. Half maart maakte de Hoge­school Arnhem Nijmegen (HAN) bekend vanaf september opnieuw te starten met bacheloropleidingen ...

 • Verdieping

  Kort nieuws uit C2W life sciences 11-2017

  2017-05-29T13:16:00Z

  Het maatschappelijk aanzien van leraren holt achteruit, blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en Ecorys. Op een lijst van 138 beroepen eindigde de docent lichamelijke opvoeding op plaats 86, de leraar basisonderwijs op 69 en de leraar bovenbouw havo/vwo op 43. Volgens de onderzoekers het ...

 • Opinie & Columns

  Biologiespellen

  2017-05-22T06:00:00Z

  Op de middelbare school speelde ik tijdens saaie biologielessen soms galgje met een klasgenoot. Als de leraar ons betrapte, hadden we het verweer dat we goed bezig waren: het galgjewoord ging altijd over de lesstof. Zo kwam het dat mijn klasgenoot een keer 22 streepjes zette. ‘E’, raadde ik. Drie ...

 • Verdieping

  Virusstrijd in beeld

  2017-05-22T06:00:00Z

  Susan Nasif bewandelt een bijzonder carrièrepad vergeleken met vakgenoten. Na haar promotie in de virologie ging ze als striptekenaar aan de slag. De Libanese Susan Nasif Obeid (37) vond het van jongs af aan leuk om strips te tekenen, maar ze kreeg niet direct de kans daar iets mee te ...

 • Verdieping

  Kort nieuws in C2W 10

  2017-05-11T12:19:00Z

  Binnen het Shared Innovation Program VoltaChem van de Topsector Chemie gaan zes partijen werken aan de elektrochemische omzetting van CO2 in mierenzuur. Coval Energy en de TU Delft testen een nieuwe technologie uit, CE Delft doet de levenscyclusanalyse, Mestverwerking Friesland onderzoekt of biogasinstallaties kunnen dienen als CO2-bron en Eindhovense studenten ...

 • Verdieping

  Bruggen bouwen op elke schaal

  2017-05-08T06:00:00Z

  Aan de TU Delft onderzoekt chemisch technoloog Wiebren de Jong hoe je het overschot aan duurzame elektrische energie dat op ons afkomt kunt benutten. ‘Het mooie van elektrochemische conversie is dat je er goed mee kunt sturen.’ Het gebouw van de faculteit werktuigbouwkunde, maritieme techniek en technische materiaalwetenschappen (3mE) van ...

 • Opinie & Columns

  Inside jokes

  2017-05-08T05:59:00Z

  Het was heel gezellig, de March for Science in Amsterdam. De vrees dat die zou verworden tot een klimaatdemonstratie bleek ongegrond, net als de kritiek dat het meer een march for science funding was. Zeuren om miljarden doen alleen hoogleraren, en van hen waren er maar een paar aanwezig. In ...

 • Verdieping

  Tips in C2W 8-2017

  2017-05-08T05:59:00Z

  Alchemie Solutions presenteert een app waarmee je animaties kunt maken van organisch-chemische reacties. Vanuit een toolbox stel je structuurformules samen, waaraan je vervolgens stap voor stap dingen kunt veranderen. Telkens als je een wijziging opslaat, gaat de app interpoleren tussen dat en het vorige beeld. Zo ontstaat een filmpje dat ...

 • Verdieping

  Personalia in C2W 8-2017

  2017-05-08T05:59:00Z

  Kort voor zijn emeritaat heeft UvA-organicus Henk Hiemstra voor het eerst Science weten te halen. In 2015 presenteerde zijn groep in Organic Letters het eerste syntheserecept voor aquatolide, een natuurlijk sesquiterpeenlacton. Eerder was de structuur van aquatolide gedurende 23 jaar totaal verkeerd ingeschat, en nu je er grotere hoeveelheden ...

 • Verdieping

  Kort nieuws uit C2W life sciences 9

  2017-04-30T07:17:00Z

  In Amsterdam loopt een proef met recycling van calciumcarbonaat uit het drinkwater. Vroeger liet men het uitkristalliseren rond zandkorrels, nu dienen calcietkristalletjes als ent. Dat calciet is zelf ook een vorm van CaCO3, zodat je een zeer zuiver product terugwint voor hoogwaardige toepassingen. Een klein deel zet ...

 • Verdieping

  Kort nieuws uit C2W life sciences 9

  2017-04-30T07:17:00Z

  In Amsterdam loopt een proef met recycling van calciumcarbonaat uit het drinkwater. Vroeger liet men het uitkristalliseren rond zandkorrels, nu dienen calcietkristalletjes als ent. Dat calciet is zelf ook een vorm van CaCO3, zodat je een zeer zuiver product terugwint voor hoogwaardige toepassingen. Een klein deel zet ...

 • Verdieping

  Kankercellen op rantsoen

  2017-04-24T06:00:00Z

  Kankercellen laten uithongeren, dat is wat Fabricio Loayza-Puch het liefst doet. Eind januari ontving hij hiervoor de Antoni van Leeuwenhoek Prijs. ‘Verrast was ik zeker dat ik tot de genomineerden behoorde, dat had ik totaal niet verwacht’, zegt de Boliviaanse Fabricio Loayza-Puch (36). Hij ontving de Antoni van Leeuwenhoekprijs voor ...

 • Opinie & Columns

  Olie op je onderzoekersvuur

  2017-04-24T06:00:00Z

  ’Papa, waar komen mensen vandaan?’, vroeg mijn dochter van zeven laatst. Ja, die vraag moest een keer komen, life sciences in de puurste vorm. ‘Oef, uh ja, als een vrouw en een man elkaar heel lief vinden en…’ ‘Nee, dat bedoel ik niet, onderbrak ze me met een zucht, ik ...