Ronald van der Meulen en Vladimir Aleksić wonnen mede de NWO-studentencompetitie en daarmee € 18.000 voor hún onderzoek.

Een keer per jaar staan de NWO-competities in het teken van studenten. Hoewel deze studentencompetitie zich richt op masterstudenten mogen ook bachelorstudenten van universiteiten en hogescholen meedingen. Dit jaar vielen tien studenten in de prijzen. Ronald van der Meulen en Vladimir Aleksić, vierdejaarsstudenten chemie aan Van Hall Larenstein in Leeuwar­den, zijn er daar twee van en daar zijn ze maar wat trots op. ‘We willen kwantumdots synthetiseren met hulp van de bacterie A. thiooxidans in plaats van de gebruikelijke chemische routes als hot injection’, vertelt Van der Meulen (20, rechts op de foto). Aleksić (20, links) vult aan: ‘We vinden dit een interessant onderwerp en met deze prijs kunnen we ons plan ook echt gaan uitwerken.’

 

Een mooi idee

Hoe is het zo gekomen? ‘Iedereen uit onze klas kreeg een e-mail met een uitnodiging om mee te doen aan de studentencompetitie’, vertelt Aleksić. ‘Ik ben toen meteen naar Ronald gegaan met het voorstel om iets met kwantumdots te doen. Ik heb net een stage aan de UU afgerond die draaide om de stabiliteit van deze nanodeeltjes en dit leek mij een mooie kans om verder aan dit onderwerp te werken.’ Beide studenten dromen al van een toekomst als professor met een eigen groep, dus reageerde Van der Meulen enthousiast: ‘Ik ben biotechnoloog en vroeg me meteen af of we bacteriën zouden kunnen inzetten. We zijn de literatuur ingedoken en daaruit bleek dat A. thiooxidans bijvoorbeeld CdS kwantumdots kan synthetiseren.’

 

‘Dat is beide nog niet eerder gedaan’

Maar bestaande methodes verder optimaliseren, klonk de beide jonge onderzoekers niet als uitdagend genoeg in de oren. Aleksić: ‘We willen kijken of deze bacterie ook ZnS-kwantumdots kan produceren met als doel om CdS-ZnS-core-shell-kwantum­dots – met CdS in de kern en ZnS als schil – te synthetiseren. Dat is beide nog niet eerder gedaan.’ Bacteriën staan te boek als milieuvriendelijkere en kostenefficiëntere fabriekjes, maar er zitten nog meer pluspunten aan deze aanpak. Van der Meulen: ‘We kunnen hiermee in water bij lage pH stabiele deeltjes creëren.’

Het geldbedrag mag dan wel toereikend zijn, aldus Van der Meulen, de acht weken die staan voor het onderzoek zijn wel krap. ‘Dat komt mede omdat A. thiooxidans geen snelgroeiende bacterie is. Het kan wel een maand duren voordat we de juiste hoeveelheid hebben.’ Daarom hebben de studenten hun fabriekjes alvast besteld om een aanloop te kunnen nemen op de officiële start – het opkweken behoort immers niet tot de kern van het project.

De studenten zijn positief over de afloop. Aleksić: ‘We hebben veel hulp gekregen van school bij het indienen van ons voorstel. Een cameraman van onze hogeschool heeft zelfs geholpen een promotiefilmpje te maken. Onze docent Jonas Albada was enthousiast en Andries Meijerink van de UU vond het zowaar een mooi idee. Dan moet er toch iets uit gaan komen?’ Het resultaat kunnen we allemaal gaan bewonderen in de vorm van een posterpresentatie tijdens Chains, van 5 tot en met 7 december.