Erik de Blois, radiochemicus aan het ErasmusMC, vertelt over zijn pionierswerk met radioactieve medicijnen die grote mogelijkheden bieden om kankercellen heel lokaal te bestralen. Bekijk dit artikel voor meer informatie.