Op 14 mei, een zonnige zaterdag, organiseerde KVCV in samenwerking met de Universiteit Hasselt ‘UHasselt Science Tower welcomes KVCV’. 

De aanwezigen werden eerst in naam van onze vereniging welkom geheten door Thomas Vranken (KVCV Secretaris-Generaal), waarna hoogleraren Marlies Van Bael en Wouter Marchal van de UHasselt het woord namen. Marlies Van Bael stelde naast de UHasselt en de chemie-vakgroep, tevens de vanaf volgend academiejaar nieuw ingerichte tweejarige masteropleiding Materiomics voor aan de aanwezigen. Deze unieke opleiding combineert chemie en fysica om materialen op alle lengteschalen te doorgronden (uhasselt.be/materiomics). Wouter Marchal deed de onderzoeksfaciliteiten en de dienstverlening voor bedrijven van het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec) uit de doeken.

De aanwezigen werden ondergedompeld in de boeiende, maar complexe wereld van quantum computing in de lezing ‘Technology, Science and Business: Quantum Computing 101’ door Hans Van Mingroot (IBM). Van moleculaire simulaties tot modellen voor de financiële wereld, quantum computing lijkt stilaan echt zijn intrede te doen, en is toegankelijker dan je zou denken. Vervolgens deed Dirk Vanderzande (hoogleraar aan de UHasselt) de geschiedenis van geleidende en halfgeleidende polymeren uit de doeken in zijn lezing ‘Organic Chromophores as Lean Semiconductors in Flexible Electronics’; van ongelukje in het lab tot hedendaagse OLED displays.

Hierna stond de plechtige huldiging van zes nieuwe KVCV-ereleden op het programma. Na het benoemen van hun individuele uitzonderlijke verdiensten voor de chemie (in Vlaanderen) of de vereniging, werd aan hen onder luid applaus een oorkonde, een erelidkaart, alsook een lokale smaakvolle attentie overhandigd.

Volgende punt op de agenda was dan eindelijk het bezoek aan de nieuwe UHasselt Science Tower, die zowel de didactische labo’s voor chemie, alsook de onderzoekslabo’s en kantoren voor de vakgroep chemie onderdak verschaft. In kleine groepjes werd het hele gebouw ontdekt, terwijl het UHasselt onderzoek werd toegelicht, en de bezoekers hun vele vragen konden stellen.

Eindigen deden we met een receptie, waar ereleden elkaar terugvonden en talloze herinneringen opgerakeld werden, waar sprekers naast een hapje ook nog extra vragen voorgeschoteld kregen van aanwezigen, en waarbij het uitermate fijn was om elkaar na twee corona-jaren eindelijk nog eens fysiek weer te zien.

Meer foto’s op kvcv.be.