Hier stelt de KVCV haar nieuwe ereleden voor.

Marie-Josée Janssens studeerde chemie aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) en aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG) waar ze ook haar doctoraat behaalde. Ze combineerde de functie van leraar in het secundair onderwijs, met deze van diocesaan inspecteur, later pedagogisch adviseur chemie en leerplanvoorzitter chemie voor het aso in het katholiek onderwijs. Vanaf 1987 was ze onderzoeker en praktijklector aan de KU Leuven. In 2003 werd ze er titularis van de lerarenopleiding chemie tot aan haar emeritaat in 2012. Marie-Josée heeft zich steeds met hart en ziel ingezet voor het chemieonderwijs. Ze was betrokken bij vele nascholingen, was jurylid in meerdere wetenschappelijke wedstrijden en is auteur van talrijke publicaties en syllabi. Marie-Josée was enorm actief binnen de sectie Onderwijs & Opleidingen. Sinds 2004 en tot op heden is ze lid van het organiserend comité van de Vlaamse Chemie Olympiade, tussen 2009 en 2016 was ze voorzitter van dit comité.

Rudy Senten behaalde de graad van licentiaat scheikunde aan de RUG en was vervolgens tussen 1966 en 1972 leraar te Antwerpen. In 1972 werd hij scheikundige in het Stadslaboratorium Antwerpen met als specialisatie eetwaren- en wateranalyse. Hij behaalde een doctoraat in de wetenschappen aan de VUB in 1981. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan in 2007. Rudy is de bezieler van drie KVCV-secties: HTC, Voeding en Historiek. Rudy was in 1990 medestichter, samen met wijlen Robert Smits en Pol Van Hee, van het tweejaarlijkse International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology (HTC) dat sedert 2005 wordt ingericht onder auspiciën van de KVCV en de Royal Society of Chemistry. Tot op heden zorgt hij er mee voor dat achter de schermen alles in goede banen verloopt.

Arsène Lepoivre behaalde in 1963 zijn doctoraat in de chemie aan de RUG. Tussen 1965 en 2000 was hij onderwijzend lid aan het RUCA. Arsène is al 60 jaar lid van de KVCV en was betrokken bij vele activiteiten van de sectie Onderwijs & Opleidingen dan wel van de sectie Historiek, waarvan hij voorzitter was tussen 1996 en 2001. Hij bezit bijzondere didactische gaven en staat erom bekend zoveel mogelijk illustratieve experimenten op te nemen in zijn voordrachten. Arsène was betrokken bij vele KVCV-publicaties en schreef circa 70 artikels tussen 2005 en heden in dit tijdschrift. Hij was jarenlang een zeer gewaardeerd lid in de Vlaamse redactieraad van het blad.

Roger Dommisse studeerde chemie aan de RUG en behaalde vervolgens in 1976 een doctoraat in de chemie aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Nadien doorliep hij de volledige academische ladder tot gewoon hoogleraar aan het RUCA, later de UAntwerpen, tot aan zijn emeritaat in 2013. Hij is promotor van vele licentiaats- en doctoraatsthesissen, auteur of co-auteur van meer dan 150 peer-reviewed publicaties en van circa 180 voordrachten en posters op internationale congressen in het vakgebied van de NMR en MRI. Hij ontving een eredoctoraat aan de Universiteit van Boekarest in 2007. Roger is reeds 50 jaar lid van de KVCV en is tot op heden en al meer dan 25 jaar de afgevaardigde van de KVCV in de Europese Chemische Vereniging. Daarnaast is Roger sinds 2009 actief als ondervoorzitter van de Kekulé-cyclus.

Guy Temmerman behaalde de graad van licentiaat scheikunde aan de RUG in 1971 en startte vervolgens in het Centraal Laboratorium van het Ministerie van Economische Zaken. In de daaropvolgende 27 jaar doorliep hij een loopbaan van inspecteur tot directeur bij de Eetwareninspectie van het Ministerie van Volksgezondheid. In 2000 werkte hij mee aan de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen waar hij vanaf 2004 directeur was van de Vlaamse controlediensten tot aan zijn pensioen in 2009. Guy is betrokken bij diverse publicaties rond Warenwetgeving en Voeding. Guy is reeds 40 jaar actief binnen de sectie Voeding. Tussen 1999 en 2002 maakte hij deel uit van de Raad van Bestuur van de KVCV. Hij vertegenwoordigde de KVCV jarenlang in de Division of Food Chemistry binnen EuChemS.

Jean Van de Weerdt studeerde in 1965 af als licentiaat scheikunde aan de KU Leuven. Nadien was hij leraar aan KTA-2 te Genk en aan de Stedelijke Humaniora te Dilsen-Stokkem. Hij is auteur van talrijke leerboeken chemie voor het secundair onderwijs. Tussen 1994 en 2008 was hij pedagogisch adviseur chemie binnen het gemeenschapsonderwijs. Van 2004 tot 2014 was Jean voorzitter van de sectie Onderwijs & Opleidingen. Dit combineerde hij met een functie in de Raad van Bestuur van de KVCV tussen 2008 en 2012. Jean vertegenwoordigde KVCV en de belangen van het chemieonderwijs ook ettelijke jaren in de Werkgroep Communicatie van essenscia.