Speciaalchemiebedrijf LANXESS heeft de voorbije maanden belangrijke stappen gezet om zijn productie in de Antwerpse haven duurzamer te maken.

LANXESS WATERZUIVERING

LANXESS WATERZUIVERING

Beeld: Lanxess

Zo werd op de site in Kallo een nieuw biologisch afvalwaterzuiveringsstation in gebruik genomen. En werd op de site in Lillo de officiële start gegeven voor de bouw van een tweede installatie voor een bijkomende reductie van 300.000 ton CO2eq. De projecten maken deel uit van een programma waarmee LANXESS de jongste jaren de milieu-impact op zijn Antwerpse havenlocaties aanzienlijk heeft verbeterd. Alleen al in de afgelopen twee jaar investeerde het bedrijf ongeveer €40 miljoen in duurzame en innovatieve processen op zijn sites in Kallo en Lillo. Als één van de eerste chemiebedrijven heeft LANXESS al jaren geleden aangekondigd wereldwijd klimaatneutraal te willen worden tegen 2040.

Strengere milieunormen

De bestaande waterzuiveringsinstallatie in Kallo werd grondig gemoderniseerd en uitgebreid om te voldoen aan de aangescherpte milieuwetgeving. Er werd zowat €12 miljoen geïnvesteerd in de installatie, die een behandelingscapaciteit heeft van ongeveer 260.000 liter afvalwater per uur. Ook de waterzuiveringsinstallatie van Lillo werd gemoderniseerd.

De aanpassingen in Kallo kregen een extra uitdaging omdat de oude installatie tijdens de gehele renovatie operationeel moest blijven. De waterzuiveringsinstallatie verwerkt niet alleen het afvalwater van de LANXESS fabrieken op het terrein - voor rubberchemicaliën en glasvezel - maar ook dat van twee buurtbedrijven.

In de installatie leven bacteriën die het afvalwater verwerken en zuiveren. De bacteriën worden uiteindelijk afgescheiden - om terug te keren naar het zuiveringsproces - waarbij het gezuiverde water naar de Schelde gaat.

LANXESS KLIMAATINSTALLATIE 3D

LANXESS KLIMAATINSTALLATIE 3D

Beeld: Lanxess

Tweede klimaatinstallatie

Met de bouw van de nieuwe klimaatinstallatie wil LANXESS vanaf 2023 de uitstoot van lachgas (N2O) in Lillo opnieuw aanzienlijk verminderen. Tegen het eind van 2023 zal de nieuwe klimaatinstallatie geïntegreerd zijn in de productieketen voor caprolactam, waardoor de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen er met nog eens 300.000 ton CO2eq zal dalen.

Meer dan drie jaar werd intern gezocht naar de eenvoudigst mogelijke technische oplossing om lachgas (N2O) te elimineren bij de behandeling van restgassen bij de productie van hydramine, voorproduct van caprolactam. Er is gekozen voor een katalysator die bij relatief lage temperatuur - met gebruikmaking van restwarmte van de installatie - zorgt voor de afbraak van het lachgas in stikstof en water. Na tests in een proefreactor werd het concept verder intern ontwikkeld door engineering collega’s van LANXESS en na een definitief ontwerp werden de nodige vergunningen aangevraagd. Sinds begin 2020 draait er al een klimaatinstallatie in Lillo, die NOx (stikstofoxide) en N2O (lachgas) reduceert; op jaarbasis 150.000 ton CO2eq.