Dogterom-DeJongh

Beeld: Mathijs Immink, KNAW

Petra de Jongh (rechts) ontvangt de Gilles Holst medaille uit handen van KNAW-president Marileen Dogterom.

‘Je denkt dat je materialen kent, maar als ze heel klein maakt, zullen ze je versteld doen staan’, aldus KNCV-lid prof.dr. Petra de Jongh van de Universiteit Utrecht in haar lezing tijdens de uitreiking van de Gilles Holst Medaille. 

Deze prijs wordt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen eens per vier jaar toegekend aan onderzoekers met grote verdiensten in de toegepaste natuur- of scheikunde en bij voorkeur op het grensvlak van die twee. Precies waar het onderzoek van De Jongh, die werkt aan katalytische nanomaterialen voor de energietransitie, zich bevindt. ‘Ik voel me thuis in de raakvlakken, daar gebeuren de mooiste dingen. Bij nanomaterialen bevindt een grote fractie van de atomen zich aan het oppervlak. Die grensvlakken veranderen de fysische en chemische eigenschappen van materialen. En alles gebeurt aan het grensvlak.’ Ze nam haar publiek vervolgens op enthousiaste en sprankelende wijze mee door haar loopbaan en onderzoek, waarbij ‘het grensvlak’ als rode draad door het verhaal liep. Want het zorgt ook voor een bredere blik, zo benadrukte ze. ‘Je kijkt als onderzoeker vaak heel gericht, maar je hebt ruimte nodig nodig om onverwachte observaties op te pakken. Zorg dat je ruimte hebt voor verrassingen.’

DeJongh-onderzoek

Beeld: Mathijs Immink, KNAW

Petra de Jongh neemt het publiek op enerverende wijze mee door haar onderzoek.