De KNCV bestaat in 2023 precies 120 jaar! Wat zijn de hoogtepunten uit die periode?

OprichtersNCV

1903

15 april oprichting Algemene Nederlandsche Chemische Vereeniging door bevriende collega-chemici Willem Jorissen, Jan Rutten en Lodewijk Reicher.

1908

De eerste ereleden worden benoemd: Jakob Maarten van Bemmelen en Nobelprijswinnaar Jacobus Henricus van ’t Hoff.

1910

De NCV wordt eigenaar van het Chemisch Weekblad.

VNCI

1918

De NCV richt de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) op.

1926

Rapport van de ‘Commissie Went’ vormt basis voor TNO.

1953

Bij het 50-jarig bestaan krijgt de NCV het predicaat ‘Koninklijke’.

50-jaar bestaan

50-jaar bestaan

Gouden Medaille-KNCV

1963

Instelling van de Gouden Medaille, een eervolle onderscheiding voor talentvolle en jonge Nederlandse chemici.

1982

Chemische Feitelijkheden verschijnt voor de eerste keer.

C3

1992

De KNCV, VNCI en de NVON richten gezamenlijk Stichting C3 op.

1999

Chemisch Magazine en Chemisch Weekblad gaan samen op in het Chemisch2Weekblad (C2W).

100jaarKNCV

2003

De KNCV viert haar 100e verjaardag.

2016

De eerste Avond van de Chemie vindt plaats. Tijdens deze feestelijke avond wordt de kersverse Nobelprijswinnaar Ben Feringa benoemd tot erelid.

IUPAC2023

2023

De KNCV organiseert samen met NWO de wereld chemie conferentie IUPAC | CHAINS 2023 in Den Haag.

120 jaar kncv