Eindhoven en Utrecht gaan grootschalige programma’s optuigen.

Hangt er iets in de lucht? Hoort het bij de lente? Wat het ook is, het geld voor onderzoek blijft maar stromen. Nadat we net zijn overspoeld met allerlei fikse Europese beurzen voor moleculaire onderzoekers en het Nationaal Groeifonds daar nog eens fors overheen kwam met grootschalige toekenningen, kwam NWO deze week met de langverwachte uitslag van het Zwaartekrachtprogramma. Met wederom succes voor de chemie en life sciences.

Het Interactive Polymer Materials Research Center, een plan van de Eindhovense hoogleraren Jan van Hest en Patricia Dankers krijgt ruim € 15 miljoen om een nieuwe generatie intelligente, adaptieve, dynamische kunststoffen te ontwikkelen die veel beter presteren en tegelijkertijd beter afbreekbaar en herbruikbaar zijn. Een cruciaal aspect hierbij is dat deze nieuwe kunststoffen in staat zijn om meerdere functies uit te voeren, doordat ze hun eigenschappen kunnen aanpassen afhankelijk van signalen die ze uit de omgeving oppikken. Dat vermogen tot adaptatie biedt ook aanknopingspunten om deze materialen ‘op commando’ uiteen te laten vallen tot herbruikbare bouwstenen.

Voor de Universiteit Utrecht sleepte Anna Akhmanova, hoogleraar cellulaire dynamica, bijna € 21 miljoen binnen met IMAGINE!, een programma gericht op het ontwikkelen van innovatieve microscopiemethoden om zichtbaar te maken hoe de processen verlopen waarmee cellen zich organiseren tot weefsels en hoe cellen zich gedragen ‘in het echt’. De aanvragers hebben tot doel om cellen direct in levende weefsels te bestuderen en te manipuleren om zo veel beter te begrijpen wat er gebeurt bij ziekte, wat de effecten van geneesmiddelen op weefsels zijn en hoe regeneratieve processen verlopen.