Worden je grijze cellen gekieteld, dan daalt de pH in je hersenpan. Het bewijs is onlangs geleverd dankzij een nieuwe niet-invasieve techniek waarmee je die pH nauwkeurig kunt volgen, zo valt te lezen in PNAS.

Het gaat om een aangepaste MRI-scan die de protonenoverdracht tussen water en de aminegroepen van eiwitten in beeld brengt. Die overdracht is zeer pH-gevoelig. Er waren al meer MRI-trucs bedacht die een indruk van de hersen-pH konden geven, maar die gaven een veel lagere resolutie en waren nogal onhandig in het gebruik.

John Wemmie en Vincent Magnotta (University of Iowa) hebben hu mRI-truc in eerste instantie uitgetest door de pH van labmuizen op botte wijze te wijzigen, namelijk door ze óf CO2 te laten inademen (wat de pH van het bloed verlaagt) of ze bicarbonaatinjecties te geven die die pH juist verhogen. Inderdaad bleek je die effecten terug te zien in de MRI-scan.

Vervolgens hebben ze de pH gevolgd in de hersenen van menselijke vrijwilligers. In eerste instanttie lieten ze iemand hyperventileren, wat een vergelijkbaar effect gaf als bij die muizen. Maar toen ze vervolgens proefjes deden met milde visuele prikkels, bleek zelfs dàt al voldoende om pH-wisselingen teweeg te brengen.

Met wat minder gevoelige MRI-meetmethoden hadden Wemmie en collega’s al waargenomen dat depressie en paniekstoornissen tot pH-verlaging in de hersenen kunnen leiden. Het nieuwe onderzoek maakt voor het eerst duidelijk dat zoiets ook bij normale hersenactiviteit al gebeurt, en dat die pH dus veel belangrijker moet zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

Bij muizen hebben ze trouwens ook al receptoren in de hersenen gevonden die op een pH-verlaging reageren. Die zouden dus ook wel eens heel belangrijk kunnen zijn.

bron: University of Iowa Health Care

Onderwerpen