Alzheimer moet iets te maken hebben met een ongelukkige immuunrespons. Dat valt op te maken uit DNA-gegevens van zo’n 25.000 patiënten, schrijft een internationaal gezelschap onderzoekers in Nature Genetics.

Het beantwoordt nog steeds niet de vraag hoe alzheimer precies ontstaat, maar het geeft wel nieuwe aanwijzingen over de richting waarin we dat antwoord moeten zoeken.

Het betreft een zogeheten metastudie, waarbij bestaande DNA-gegevens uit een aantal eerdere onderzoeken voor het eerst naast elkaar zijn gelegd. In eerste instantie betrof het gegevens van 17.008 alzheimerpatiënten (allemaal Europeanen) en 37.154 gezonde controlepersonen (idem). Met een tweede set gegevens van 8.572 andere patiënten en 11.312 gezonde mensen is vervolgens de analyse overgedaan om te zien of de conclusies overeind bleven.

Het leverde 11 nieuwe genen op die kennelijk iets te maken hebben met alzheimer. Bepaalde varianten van die genen vergroten de kans dat je de ziekte oploopt, andere verkleinen die. En daar zitten verdacht veel genen bij die iets met het immuunsysteem te maken hebben.

Het betekent een verdubbeling van het aantal genen die officieel met alzheimer worden geassocieerd. Tot nu toe waren het er maar 11.

Bij een daarvan, CD33, bleek het verband dit keer statistisch gezien niet helemaal overtuigend. Het is echter nog te vroeg om CD33 definitief af te serveren, omdat ander onderzoek iets te sterk suggereert dat dit gen wel degelijk iets met alzheimer te maken heeft

bron: BBC News, Nature Genetics

Onderwerpen