Zeeëgels gebruiken nikkelnanodeeltjes om koolstofdioxide versneld om te zetten in carbonaat voor hun exoskelet. Dat het zo simpel is om van het broeikaseffect af te komen had niemand ooit gedacht, zo suggereren onderzoekers van de universiteit van Newcastle.

Het komt neer op een verschuiving van een natuurlijk chemisch evenwicht. CO2 reageert altijd met water tot H2CO3, maar niet van harte. In de praktijk is het de snelheidsbepalende stap wanneer je CO2 wilt vastleggen in de vorm van calcium- of magnesiumcarbonaat.

Om dit proces te versnellen en zo vlotter aan CaCO3 te komen, blijken zeeëgellarven een grote hoeveelheid nikkel in hun exoskelet te hebben zitten. Lidija Siller en Gaurav Ashok Bhaduri ontdekten het bij toeval, schrijven ze op de website van Catalysis Science and Technology.

Losse nanonikkeldeeltjes in prikwater blijken precies hetzelfde effect te hebben: alle vrije CO2 verdwijnt. Doe er een calciumzout bij en het carbonaat slaat vanzelf neer. Het effect is nog pH-onafhankelijk ook. Hoe het reactiemechanisme precies in elkaar zit wordt nog onderzocht, maar dàt het werkt staat vast.

Calciumcarbonaat is milieutechnisch onschadelijk spul, en nuttig bruikbaar als bouwmateriaal. En volgens Bhaduri zijn de nanodeeltjes, dankzij de magnetische eigenschappen van nikkel, eenvoudig terug te winnen voor hergebruik.

De onderzoekers hebben octrooi aangevraagd en zoeken investeerders. Uiteindelijk hopen ze met hun nanonikkel de CO2-uitstoot van complete kolencentrales te kunnen vastleggen.

bron: Newcastle University, BBC News

Onderwerpen