Onder druk verandert edelgas in waterstof-opslagmedium

Waterstofgas en xenongas vormen bij een druk van meer dan 4,8 GPa samen een soort kristalrooster, dat verrasend stabiel blijkt te zijn. Mogelijk is dit de eerste stap naar een totaal nieuwe manier om waterstof veilig op te slaan, zo schrijven Maddury Somayazulu (Carnegie Institution, Washington DC) en collega’s op de website van Nature Chemistry.

Aangezien waterstofmoleculen veel kleiner zijn dan xenonatomen vormen ze qua aantal de meerderheid. Als formule voor het ‘kristal’ wordt Xe(H2)7 opgegeven, vandaar de (fantasie-)titel boven dit stukje.

Somayazulu ontdekte het fenomeen toen hij verschillende xenon/waterstofmengsels samenperste tussen twee stukken diamant, waarbij ze de resultaten observeerden met röntgendiffractie en met IR- en Ramanspectroscopie.

In het rooster dat zich bij 4,8 GPa vormt, zitten de xenonatomen nog tamelijk ver uit elkaar. Verder samenpersen levert bij 255 GPa een structuur op die veel weg heeft van het rooster van puur xenon.

Praktisch toepasbaar is deze opslagmethode niet. Om te beginnen is xenon veel te duur, én te zwaar. Maar Somayazulu hoopt dat er goedkopere materialen zijn te vinden die zich vergelijkbaar gedragen.

bron: Carnegie Institution

Onderwerpen