Gooi gelijke hoeveelheden van minstens 30 verschillende geurstoffen door elkaar en je ervaart altijd dezelfde geur, ongeacht je stoffenkeuze. Dat beweren Israëlische onderzoekers in PNAS. Ze voorspellen een revolutie op het gebied van toiletverfrissers.

Het Weizmann-instituut in Rehovot is al bezig octrooi aan te vragen op wat men daar ‘olfactory white’ heeft gedoopt, oftewel witlucht. Die naam verwijst naar wit licht, wat je kijgt als je alle golflengten zichtbaar licht door elkaar gooit, en witte ruis, een mengsel van hoorbare frequenties.

De Israëli’s hebben het effect bij toeval ontdekt tijdens onderzoek naar geurmengsels. Ze hadden 86 verschillende moleculen ter beschikking, die samen ongeveer het complete spectrum afdekten dat menselijke geurreceptoren konden waarnemen. Die componenten verdunden ze dusdanig dat de geurintensiteiten allemaal zo’n beetje hetzelfde waren. Vervolgens maakten ze 191 paar niet-overlappende mengsels, telkens bestaande uit een cocktail uit het ene eind van het geurspectrum en eentje uit het andere uiteinde, en lieten die ruiken aan 56 vrijwilligers.

Ze hadden eigenlijk verwacht dat een geur steeds ‘specialer’ zou worden naarmate er meer componenten doorheen gingen. Maar in werkelijkheid roken de vrijwilligers steeds minder verschil zodra het aantal componenten boven de 20 kwam. Rond de 30 componenten begon het allemaal echt hetzelfde te ruiken.

Vervolgens werden 4 mengsels van elk 30 componenten gemaakt, die allemaal ‘laurax’ werden genoemd. Elke vrijwilliger werd aan een van de vier gewend. Vervolgens bleek dat ze in meer dan de helft van de gevallen een willekeurig 30-of-meer-componentenmengsel herkenden als laurax, en dat ze zelfs na een halfjaar die lucht nog niet waren vergeten.

Het gekke is dat de menselijke neus ruim voldoende geurreceptoen lijkt te hebben om al die individuele moleculen uit elkaar te houden. Het zou kunnen dat de menselijke reukzin niet al die individuele signalen registreert maar alleen hun gezamenlijke patroon, en dat de patroonherkenning in de hersenen slechts een beperkt aantal parameters tegelijk aan kan.

De praktische implicatie zou moeten zijn dat je met een laurax-achtig mengsel elke willekeurige omgevingslucht kunt maskeren: nòg een paar componenten er bij maakt voor de totale geur immers niet uit.

Hoe de witlucht precies ruikt blijft een beetje in het vage, maar het schijnt niet lekker en niet vies te zijn.

bron: naturenews

Onderwerpen