Logisch gevolg van crisis en lage olieprijs

Afhankelijk van de definitie die je hanteert heeft Shell in het vierde kwartaal van 2008 óf de winst fors zien inzakken, óf ronduit verlies geleden. Dat blijkt uit de vanochtend gepresenteerde kwartaalcijfers.

Vast staat dat de teruggang is te wijten aan de kredietcrisis, die leidt tot een lagere vraag naar met name transportbrandstoffen. Ook de sterk gedaalde olieprijs speelt een rol.

Om voor die olieprijsfluctuaties te compenseren wordt vaak gerekend met gecompenseerde winstcijfers ‘tegen actuele voorraadkosten.’ Dat bedrag kwam bij Shell uit op 4,8 miljard dollar, 28 procent minder dan de 6,7 miljard dollar die in het laatste kwartaal van 2007 werd verdiend. Na aftrek van bijzondere posten bleef een winst over van 3,9 miljard dollar. Dat is lager dan de gemiddelde verwachting van analisten.

Reken je met ongecompenseerde cijfers, dan heeft Shell in het laatste kwartaal van 2008 een nettoverlies van 2,8 miljard dollar geboekt, terwijl dat een jaar geleden nog een nettowinst van 8,5 miljard was. Binnen de vbeleggerswereld is dit echtter niet gebruikelijk. De Belgische zakenkrant De Tijd, die vanochtend de kop ‘Shell boekt eerste verlies in 10 jaar’ op de website zette, werd prompt door een aantal lezers beschuldigd van sensatiezucht.

Op de financiële markten lijkt intussen het gevoel te overheersen dat de winstdaling er dik in zat en dat het allemaal nog veel erger had kunnen zijn.

Om de beleggers gerust te stellen heeft topman Jeroen van der Veer alvast beloofd dat de gebruikelijke dividenduitkeringen gewoon blijven binnenkomen. Ook houdt Shell de investeringen in het boren naar nieuwe olie- en gasvoorraden ongeveer op peil.

bron: De Financiële Telegraaf, De Tijd

Onderwerpen