Luchtverontreiniging tast kwaliteit muizensperma aan

Muizen die verontreinigde lucht inademen, maken sperma aan waarvan het DNA veel meer mutaties en beschadigingen vertoont dan normaal. Dat hebben Canadese onderzoekers proefondervindelijk bewezen, zo schrijven ze deze week in PNAS.

De Canadezen voedden een aantal muizen op in kooien, die onder de rook stonden van twee staalfabrieken en een drukke autoweg in de buurt van Hamilton, Ontario. Een tweede groep muizen werd grootgebracht in identieke kooien, maar dan voorzien van luchtfilters.

Het sperma-DNA van de muizen uit de eerste groep vertoonde 60 procent meer mutaties. Er waren meer strengen gebroken en er waren meer basen gemethyleerd. Er is niet getest of dat daadwerkelijk leidde tot genetisch beschadigde nakomelingen, maar in theorie mag je dat wel verwachten.

De effecten treden niet allemaal even snel op: dat er meer strengen breken zie je al na drie weken, de extra methylering is na 10 weken meetbaar en de extra mutaties pas na 16 weken.

De onderzoekers weten nog niet hoe de schade precies wordt veroorzaakt, en welke componenten in de verontreinigde lucht er voor verantwoordelijk zijn. Uit een paar voorzichtige proefjes blijkt dat het waarschijnlijk niet de polycyclische aromaten zijn. Mogelijk ligt het aan metaaldeeltjes in het fijnstof, die de vorming van vrije radicalen katalyseren, maar dat is nog niet nader onderzocht.

bron: naturenews

Onderwerpen