De pijlsnelle opkomst van ‘omics’-analysetechnieken vraagt om een grondige herziening van de manier waarop het Duitse life sciences-onderzoek is georganiseerd. Anders raakt het de aansluiting met de rest van de wereld kwijt, stelt de nationale academie van wetenschappen Leopoldina in een zojuist verschenen rapport.

De belangrijkste aanbeveling is dat zwaar moet worden geïnvesteerd in een nationale infrastructuur voor ‘omics’ en de bijbehorende bio-informatietechnologie. Alle universiteiten en onderzoeksinstellingen die actief zijn binnen het vakgebied, zouden er toegang toe moeten krijgen. Het netwerk zou tevens een belangrijke rol moeten gaan spelen bij de opleiding van bio-informatici.

Het rapport suggereert dat de Duitse wetenschap zich eigenlijk geen raad weet met de berg gegevens op het gebied van genomics, proteomics, metabolomics en andere omics die de laatste jaren beschikbaar begint te komen.

Deels is dat een financieel probleem. Met name de universiteiten kunnen het tempo niet bijbenen: volgens de Duitse wetgeving mag de federale overheid daar niet aan meebetalen, en de deelstaten hebben onvoldoende budget hebben. Ze kunnen alleen toegang tot de nieuwste apparatuur krijgen door samen te werken met niet-universitaire kennisinstellingen, die wél door de federale overheid mogen worden betaald. Maar die samenwerking is vrijwel nergens structureel; meestal gaat het op projectbasis.

En die kennisinstellingen lijken volgens het rapport zelf niet te beseffen hoe dringend ze eigenlijk in bio-IT zouden moeten investeren. En dan gaat het niet alleen over apparatuur maar nadrukkelijk ook over mensen. Duitsland heeft veel te weinig bio-informatici en life scientists met verstand van de materie, en het worden er ook niet meer zolang voor dit specialisme geen duidelijk carrièreperspectief wordt geboden.

Vandaar de oproep aan de bondsregering om structureel en substantieel in de infrastructuur te gaan investeren. Het onafhankelijke Zwitserse federale instituut voor bio-informatica SIB wordt genoemd als voorbeeld van hoe je het zou kunnen organiseren, maar je zou het ook onder de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) kunnen laten vallen.

Of Merkel & co. de suggestie overnemen, is afwachten.

bron: Leopoldina