Opnieuw dreigt de overheid in te grijpen bij een chemisch bedrijf. Dit keer ligt de controlekamer van Organik Kimya in Rotterdam-Botlek onder vuur omdat het er tijdens een calamiteit met gevaarlijke stoffen te gevaarlijk is voor de operators, meldt de Inspectie SZW.

Gedwongen stillegging zou automatisch betekenen dat het hele bedrijf plat ligt. In eerste instantie werd gemeld dat het verbod om de controlekamer nog te gebruiken per direct was ingegaan. Maar volgens branchevereniging VNCI heeft de Inspectie SZW een niet geheel correct persbericht rondgestuurd en heeft Organik Kimya nog één week de tijd gekregen om iets aan de veiligheid in en rond de controlekamer te doen.

Volgens dat persbericht volgt de stillegging op een onaangekondigde nachtelijke inspectie eerder deze maand. Ook het Waterschap Hollandse Delta, de DCMR Milieudienst Rijnmond, Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving &Transport en de Zeehavenpolitie waren toen aanwezig om elk naar een ander aspect van de bedrijfsvoering te kijken. Daarbij is de Inspectie SZW kennelijk het hardst geschrokken maar ook DCMR is een procedure gestart wegens overtredingen bij opslag en etikettering van gevaarlijke stoffen.

Organik Kimya produceert vooral polymeeremulsies. Het hoofdkantoor zit in Istanbul, de Rotterdamse vestiging is volgens de eigen website de enige fabriek buiten Turkije.

Het bedrijf ligt al langer onder vuur wegens veiligheidsgebreken. Vorig jaar, kort na de brand bij Chemie-Pack, werd het door de toenmalige staatssecretaris Atsma op een zwarte lijst gezet en onder verscherpt toezicht geplaatst wegens ‘aanzienlijke tekortkomingen’.

En eerder deze maand kreeg het Financieele Dagblad documenten van EZ in handen waaruit bleek dat Organik Kimya inderdaad jarenlang de veiligheid niet op orde had. Toen ging het niet over de controlekamer maar over apparatuur die een mogelijke ‘runaway-reactie’ moest onderdrukken. Dat is de vakterm voor een exotherme reactie die op hol slaat en meer warmte gaat produceren dan het koelsysteem kan afvoeren, zodat het reactiemengsel steeds heter wordt en nóg heftiger gat reageren. Met een ontploffing als meest voor de hand liggende gevolg.

Het onderhoud aan die apparatuur zou ‘slecht’ en ‘niet geschikt’ zijn geweest, wat de Delftse veiligheidskundige Ben Ale de opmerking ontlokte dat ze bij Organik Kimya “geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.” Overigens schijnen deze problemen inmiddels te zijn verholpen.

bron: SZW, FD, De Telegraaf, Trouw

Onderwerpen