Mogelijke doorbraak voor brandstofcel-auto’s

Britse onderzoekers zeggen een lithiumhydride te hebben gesynthetiseerd dat waterstof zo efficiënt adsorbeert, dat het mogelijk wordt om een brandstofcel-auto te bouwen die 500 km kan rijden zonder te tanken. Daarmee zou de belangrijkste horde bij de ontwikkeling van zulke auto’s zijn genomen.

Het hydride wordt omschreven als Li4BN3H10, en als een doorbraak.

Brandstofcellen wekken elektriciteit op door waterstof te laten reageren met zuurstof uit de lucht. Het grote probleem is tot nu toe steeds geweest om voldoende waterstof te kunnen meenemen. Gascilinders zijn immers loodzwaar en nemen veel ruimte in.

Vandaar dat de belangstelling groeit voor ‘chemisorptie’. Daarbij probeert men de relatief kleine waterstofmoleculen op te slaan in de open ruimtes tussen de atomen van een kristallijne vaste stof. In de praktijk kun je zo veel meer waterstof per kubieke meter kwijt dan wanneer je het domweg samenperst.

Een team van de universiteiten van Birmingham en Oxford, en het Rutherford Appleton Laboratory, is nu op zoek gegaan naar kristalroosters waar zoveel mogelijk waterstof in past. Ook moesten zowel adsorptie en desorptie snelgenoeg verlopen bij de werkingstemperatuur van een brandstofcel, en moest het materiaal licht en goedkoop zijn. Na screening van duizenden kandidaten zijn ze uitgekomen op Li4BN3H10.

Of de poedervormige stof echt praktisch bruikbaar is, moet overigens nog blijken.

bron: Engineering and Physical Sciences Research Council