De bacteriën op je mobieltje vormen een redelijke afspiegeling van je persoonlijke microbioom. Redelijk genoeg om voortaan je schermpje te bemonsteren in plaats van jouzelf, suggereren onderzoekers uit Oregon in het onlinetijdschrift PeerJ.

Ze stellen onder meer voor om de mobieltjes van ziekenhuispersoneel en -bezoekers te gaan screenen op ziekenhuisbacteriën en andere pathogenen die de deur in of uit proberen te sluipen.

De publicatie beschrijft een proef op heel beperkte schaal. Tijdens een workshop werden de duim, de wijsvinger en het touchscreen van 17 deelnemers bemonsterd. Met een zogeheten 16S-sequencing, een beperkte procedure die een globaal idee geeft van de aanwezige bacteriepopulaties, werd vastgesteld dat er zo’n 7.000 soorten in omloop waren. Daarbij waren drie geslachten in de meerderheid: Streptococcus, een typische mondbacterie, en de huidbacteriën Staphylococcus en Corynebacterium.

Voor zover die soorten op de vingers van de proefpersonen zaten, werd 82 procent eveneens aangetroffen op hun persoonlijke mobieltje.

Eerste auteur James Meadow geeft toe dat de proef te klein was om definitieve conclusies te trekken, maar dat de resultaten doen vermoeden dat het bemonsteren van persoonlijke bezittingen in plaats van personen inderdaad een haalbaar concept is. Wat we tot nu toe alleen maar aan ons water konden aanvoelen.

En als je toch aan het sequensen bent zou je meteen kunnen kijken of er soorten tussen zitten die niet bij het persoonlijk microbioom horen - en ook niet in het milieu.

bron: PeerJ

Onderwerpen