In zuurstofloos water kunnen opgeloste organische stoffen een kwik(II)-ion zowel reduceren als complexeren. Van de concentraties hangt het af wat er gebeurt, zo melden onderzoekers van Oak Ridge National Laboratory (VS) in PNAS.

Dat gereduceerde (elementaire) kwik kan weer worden opgenomen door anaerobe bacteriën die er vervolgens het zeer toxische methylkwik van maken. Met gecomplexeerd Hg2+ kunnen die bacteriën niet zo veel. De concentratie organische stoffen is dus direct van invloed op de giftigheid van kwik in het milieu, zo concluderen de auteurs.

Tot nu toe spraken de publicaties over die interactie tussen kwik en organische stof elkaar tegen. Baohua Gua, Liyuan Liang en collega’s hebben nu ontdekt hoe dat kan, door simpelweg zuurstofloze (anoxische) omstandigheden na te bootsen in het lab. Als organische modelstof gebruikten ze daarbij humuszuur.

Resultaat: 0,2 mg/l (gereduceerd) humuszuur is al voldoende om de aanwezige Hg2+ om te zetten naar Hg. Maar als je de humuszuurconcentratie sterk verhoogt, dan treedt complexering op en heeft de omzetting nauwelijks meer plaats.

bron: Oak Ridge National Lab

Onderwerpen