Overdosis zou leiden tot peroxidevorming in tumorweefsel

Hoge concentraties ascorbinezuur oftewel vitamine C zijn toxisch voor tumorcellen. Bij muizen blijken vitamine-injecties de afmetingen van bestaande tumoren te halveren en verdere uitzaaiingen te voorkomen, zo melden Amerikaanse onderzoekers op de website van PNAS. Ze denken dat het hoog tijd is om het ook eens bij mensen uit te proberen.

De onderzoekers vermoeden dat ascorbinezuur in dergelijke concentraties verandert van een antioxidant in een pro-oxidant. In de tumor vormen zich ascorbaatradicalen. Onder invloed van een metalloproteïne-katalysator doneren die een elektron aan zuurstof dat daardoor verandert in een superoxideradicaal (O2-). Uiteindelijk ontstaat waterstofperoxide (H2O2), een stof die tumorcellen op verschillende manieren aantast. Gezonde cellen blijken daar om onduidelijke redenen veel minder gevoelig voor te zijn.

Dat vitamine C werkt tegen kanker is dertig jaar geleden ook al gesuggereerd. Toen werd de hypothese echter door klinische tests weerlegd. Mogelijk komt dat doordat men de stof toen oraal toediende. Via die route neemt het lichaam maar een heel beperkte hoeveelheid op en bereik je nooit de concentraties in het bloed die kennelijk nodig zijn voor peroxidevorming.

Vandaar dat de onderzoekers een injectiespuit hebben gebruikt om relatief grote hoeveelheden farmacologisch ascorbaat aan de muizen toe te dienen. Je moet dan denken aan een dosis van 4 g ascorbaat per kg lichaamsgewicht, tweemaal per dag. Ongewenste neveneffecten lijkt dat niet te geven.

Overigens wordt al gewaarschuwd dat dergelijke injecties wel het effect van ándere vormen van radio- en chemotherapie zouden kunnen verpesten.

bron: BBC News

Onderwerpen