Vanaf heden is een digitaal informatiecentrum online rond het beoogde life sciences park in Oss. Tot 5 oktober kunnen MSD-medewerkers en andere geïnteresseerden er hun ideeën en plannen kenbaar maken voor het starten van een onderneming op de puinhopen van het voormalige Organon. Tevens zijn er tips voor startende ondernemers te vinden, en adressen van mogelijke subsidiegevers.

Met nadruk wordt er bij gezegd dat het gaat over een MOGELIJK life sciences park. Over sluiting, verkoop of voortzetting van (delen van) Organon is immers nog geen definitief besluit genomen. Het plannenmaken is, kortom, geheel voor eigen risico.

 

Het idee is afkomstig van MSD Nederland, de huidige eigenaar van Organon. Die is van plan de R&D-labs in Oss helemaal te sluiten, en de productiefaciliteiten stevig uit te dunnen. Het life science park zou de vrijkomende faciliteiten moeten benutten, en vervangende werkgelegenheid moeten creëren.

 

Op de website wordt nog eens herhaald dat het park “ruimte (zal) bieden aan hoogwaardig life sciences-onderzoek door start-ups, spin-outs, kleine bedrijven, grotere bedrijven en onderzoeksinstituten. (…) Genoeg kansen en mogelijkheden dus voor iedereen met een goed idee om deze om te zetten in een onderneming of een publiek/privaat initiatief. De richtingen van de ideeën zijn vooralsnog ongelimiteerd.”

 

Achter de website schuilt een taskforce, die onder leiding van MSD-directeur Hans Kortlever en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) werkt aan een businessplan voor het life sciences park. Het is de bedoeling om de ingediende ideeën mee te nemen in dat businessplan, dat in december klaar moet zijn.

 

Een onafhankelijke adviescommissie moet daarbij de ideeën toetsen en adviseren over de haalbaarheid van het hele park. “Hoe meer levensvatbare ideeën, hoe groter de kans op een succesvol businessplan”, zo tekent de taskforce er bij aan.

 

bron: BOM

Onderwerpen