Sommige genen van dikzakken zijn anders gemethyleerd dan die van magere latten. Het zou een begin kunnen zijn van een verklaringvoor de relatie tussen obesitas en probleem met het immuunsysteem, denkt genetisch epidemiologist Xiaoling Wang.

In het tijdschrift BMC Medicine meldt Wang (Georgia Prevention Institute) dat ze de genetische expressie van 7 dikke tieners heeft vergeleken met die van 7 magere. Bij de dikke bleek een deel van het gen UBASH3A sterker gemethyleerd te zijn dan normaal, en een deel van het gen TRIM3 juist minder.

Een check bij nog eens tweemaal 46 proefpersonen bevestigde dit beeld.

Van beide genen is bekend dat ze een rol spelen bij de regulering van het immuunsysteem. En methylering beïnvloedt de mate waarin een gen tot expressie komt. Dit zou dus de manier kunnen zijn waarop obesitas leidt tot ontregeling van het immuunsysteem, met chronische aandoeningen zoals diabetes of hart- en vaatziekten als gevolg.

Verder onderzoek zal de hypothese moeten bevestigen, en tevens moeten uitwijzen of de opbouw van vetlagen leidt tot de gewijzigde methylering of dat het juist andersom is.

Als het heel erg mee zit, kan het uiteindelijk een medicijn tegen sommige gevolgen van obesitas opleveren.

bron: Medical College of Georgia

Onderwerpen