Hebben plastic speelgoedautootjes een ingebouwd afweermechanisme?

Blootstelling aan de weekmakers di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) en dibutylftalaat (DBP) in de baarmoeder, leidt er toe dat jongetjes op latere leeftijd minder graag met autootjes, treintjes en klapperpistooltjes spelen. Ook zijn ze minder geneigd tot een vriendschappelijk robbertje vechten, zo claimen onderzoekers van de University of Rochester in het International Journal of Andrology.

Bij ratten waren dergelijke gedragseffecten al eerder vastgesteld, maar nog nooit bij mensen.

De publicatie is de uitkomst van een langlopend onderzoek waaraan enkele honderden zwangere vrouwen hebben meegedaan. Halverwege de zwangerschap werd het ftalatengehalte in hun urine gemeten. Vier tot zeven jaar later kregen ze de vraag wat het speelgedrag van hun zoontjes was, en of ze het gebruik van meisjesspeelgoed wel of niet actief ontmoedigden.

Er kwam inderdaad een relatie uit tussen blootstelling aan DEHP en DBP, en het spelen met poppen.

Het effect lijkt te worden veroorzaakt doordat bepaalde ftalaten chemisch net iets teveel lijken op het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Dat dat kan leiden tot onderontwikkelde mannelijke geslachtsorganen is al erder aangetoond. Vandaar dat het in de EU al een paar jaar verboden is om DEHP en DBP te verwerken in speelgoed en andere producten waar kleine kinderen in plegen te bijten. Wetgeving die ook hun moeders tegen blootstelling beschermt, is er echter nog nauwelijks.

En nu maar wachten op de eerste radicale feministe die haar kinderen bewust op scoubidoutouwtjes laat kauwen, en op een substantiële subsidie voor de ontwikkeling van alternatieve weekmakers vanuit het ministerie van Defensie.

bron: Times, BBC News

Onderwerpen