Verontreiniging van waterbodems met toxische stoffen heeft Nederland de afgelopen decennia gemiddeld 120 miljoen euro per jaar gekost. Dat valt op te maken uit een rapport dat ingenieursbureau DHV heeft gemaakt in opdracht van Greenpeace.

Het bedrag is een ruwe schatting, gebaseerd op de capaciteit van de depots voor verontreinigd slib die tussen 1987 en 2009 zijn volgestort, en de aanname dat verwerking van verontreinigd slib gemiddeld 17 euro per kuub duurder uitvalt dan de verwerking van ‘schoon’ slib.

 

Over die hele periode kom je dan op ruim160 miljoen kuub vervuilde bagger en 2,8 miljard euro aan meerkosten uit. Niet opruimen leidt op termijn echter tot veel meer economische schade, zo wordt er bij opgemerkt.

 

Voor de rest bevat het rapport, getiteld ‘Contaminated sediments - lessons learned’ weinig nieuws. Dat was ook niet de opdracht. Het biedt wel een nuttige samenvatting van de geschiedenis van het Nederlandse en Europese waterbodembeleid, en een handige samenvatting van de meest gebruikte bagger- en scheidingstechnieken.

 

Prachtig materiaal voor een profielwerkstuk, dus.

 

bron: DHV

Onderwerpen