Voor het eerst is het gelukt om lomaivicitine aglycon in het lab te synthetiseren. Nu kan de werking tegen kanker serieus worden uitgeprobeerd, zo juichen Seth Herzon en collega’s (Yale University) in JACS.

Lomaiviticine werd in 2001 ontdekt. Het is een antibioticum dat van nature wordt aangemaakt door een zoutwaterbacterie uit het geslacht Micromonospora. Voorzichtige proefjes doen vermoeden dat de stof met name effectiefis tegen stamcellen die de voorlopers zijn van tumoren.

Men hoopt er met name eierstokkanker mee te kunnen bestrijden, een vorm van kanker die berucht is vanwege de snelle ontwikkeling van resistentie tegen chemotherapie. Als je de stamcellen kunt bestrijden voordat zich daadwerkelijk een tumor vormt, zouden de overlevingskansen wel eens veel groter kunnen worden.

Probleem is alleen dat de bacterie in kwestie niet erg productief is. Uitgebreide experimenten met lomaiviticine, bijvoorbeeld op proefdieren, zijn daardoor nooit mogelijk geweest.

Al jaren wordt dan ook geprobeerd de stof te synthetiseren. De structuur is echter nogal ongebruikelijk. Vorig jaar lukte het echter al om het koolstofskelet goed te krijgen. Nu is dus het complete molecuul gemaakt, en nog enantioselectief ook.

Volgens Herzon heeft vooral één lastige C-C binding moeite gekost. Toen dat na een jaar proberen uiteindelijk lukte viel de rest wel mee.

De in JACS gepresenteerde route bestaat uit slechts 11 stappen, uitgaand van standaardbouwstenen, zodat productie op grotere schaal alleszins haalbaar is. De onderzoekers hopen binnenkort met de dierproeven te beginnen, zodat ze te weten kunnen komen wat er op moleculaire schaal nu precies met die kankerstamcellen gebeurt.

bron: Yale

Onderwerpen