Virus muteert niet verder, en waarom zou het ook

Het huidige H1N1-‘varkensgriepvirus’ wisselt géén genetische informatie uit met ‘gewone’ seizoensgriepvirussen. De biologische noodzaak hiervoor ontbreekt omdat de varkensgriep de concurrentie met de seizoensgriep nu al moeiteloos aan kan, zo suggereren dierproeven waarvan de resultaten zojuist zijn verschenen in PLoS Currents.

Als het klopt is het een geruststelling: de huidige varkensgriep verloopt tamelijk mild, maar een ‘reassortant’ virus met elementen van andere influenzastammen zou ineens een stuk gevaarlijker kunnen worden.

Het ondrzoek is gedaan aan de University of Maryland (VS). met hulp van de National Institutes of Health. Als proefdieren werden fretten gebruikt, omdat die qua luchtwegen nog het beste overeenkomen met de mens.

De fretten werden tegelijk besmet met zowel de varkensgriep als een typische H1N1- of H3N2-seizoensgriep. Ze werden daardoor duidelijk zieker dan wanneer ze maar één griepvirus onder de leden hadden. Maar als ze andere fretten aanstaken, dan werd telkens alleen het varkensgriepvirus overgedragen en niet de seizoensvariant.

Achteraf werden in de luchtwegen van de fretten ook alleen de oorspronkelijke virussen aangetroffen, en geen enkele mengvorm. Dit suggereert dus dat de varkensgriep andere influenzavirussen botweg overvleugelt zonder er zaken mee te doen.

Opvallend was wel dat sommige van de dubbel geïnfecteerde fretten tevens buikklachten kregen die niet typisch zijn voor griep. De onderzoekers vragen zich af of zulke complicaties bij co-infectie ook bij mensen optreden, en of dat misschien de reden is dat de griep in sommige landen veel meer dodelijke slachtoffers maakt dan elders.

Alles bij elkaar lijkt het dus wel zinvol om mensen zowel tegen de varkensgriep als tegen de seizoensgriep te vaccineren, wat in Nederland overigens sowieso al de bedoeling was.

bron: NIH, University of Maryland

Onderwerpen