Ozonvriendelijke fluorkoolwaterstoffen worden in de atmosfeer onder meer afgebroken tot tetrafluormethaan. En dat is op de lange termijn een stuk schadelijker als broeikasgas, waarschuwt een publicatie in Geophysical Research Letters.

Dat die tweede generatie h(c)fk’s slecht nieuws is voor het klimaat was al veel langer bekend, en de vervanging door een derde generatie is al volop aan de gang. Maar tot nu toe werd aangenomen dat ze in de atmosfeer tamelijk snel zouden worden afgebroken.

James Burkholder, Aaron Jubb en collega’s van twee instituten in Boulder, Colorado, hebben nu in het lab het laatste deel van dat afbraakproces nagebootst. Ze gingen uit van trifluoracetylfluoride (C2F3OF), dat bekend staat als een veel voorkomend afbraakproduct van halokoolwaterstoffen. Als je dát bestookt met uv-straling rond de 200 nm, wat voor de hogere luchtlagen een representatieve waarde is, krijg je een mix van stoffen waar CF4 er een van is.

Het goede nieuws is dat het om heel kleine hoeveelheden gaat. Zo levert de populaire airco-vulling HFC-134a (CF3CH2F) per mol maar enkele tienduizendsten mol CF4 op. Momenteel lijkt de atmosferische productie daardoor in het niet te vallen ten opzichte van de CF4-uitstoot door de industrie.

Maar er is geen enkel mechanisme bekend dat CF4 in de atmosfeer kan afbreken. ‘It essentially lasts forever’, stelt Burkholder. En hoewel de global warming potential (GWP) op de korte termijn maar 0,65 bedraagt, is wel eens berekend dat dit gas 7.390 maal zo veel broeikaseffect veroorzaakt als CO2 wanneer je kijkt naar een periode van 100 jaar.

Volgens Jubb betekent het vooral dat je chemisch gezien heel zeker van je zaak moet zijn wanneer je industriële chemicaliën wilt beoordelen op hun milieu-effect.

bron: American Geophysical Union