Aan de urine van zwangere vrouwen kun je het risico aflezen op pre-eclampsie, te vroege geboorte, zwangerschapsdiabetes en een kindje met het syndroom van Down. Kwestie van patroonherkenning, suggereren Portugese onderzoekers in het Journal of Proteome Research.

De onderzoekers verzamelden urinemonsters van 300 vrouwen in de vierde tot en met de zesde maand van de zwangerschap. Ze analyseerden ze allemaal met NMR-spectrometrie, waarbij ze in eerste instantie niet naar de individuele pieken keken maar naar het volledige patroon.

Een maand of wat later noteerden ze hoe al die zwangerschappen verder waren verlopen. Waarna ze op de verzamelde data een statistische analyse loslieten, die inderdaad een aantal verbanden boven water bracht tussen de geconstateerde complicaties en de NMR-spectra.

Achteraf is het zelfs gelukt om een aantal metabolieten te identificeren die daar kennelijk rechtstreeks mee te maken hebben, door te kijken in welke pieken nu precies de afwijkingen zaten. Zo blijkt pre-eclampsie te worden voorspeld door lagere concentraties fumaraat, acetaat en formaat, drie verbindingen die niet eerder met die ziekte in verband waren gebracht. Groeistoornissen bij de foetus en het Down-syndroom komen weer tot uiting in afwijkende concentraties van bepaalde aminozuren.

Het experiment was nog veel te kleinschalig om definitief vast te stellen dat de methode werkt. Maar áls de Portugezen gelijk blijken te hebben, kunnen bepaalde diagnoses straks veel eerder worden gesteld dan met de huidige technieken mogelijk is.

bron: C&EN

Onderwerpen