Eindhoven wil Engelstalige bachelor naar Utrechts model

De TU Eindhoven studeert op de oprichting van een 'engineering college' dat een brede Engelstalige bachelor in ‘engineering science' moet gaan aanbieden. Gedacht wordt aan een capaciteit van 150 tot 200 eerstejaars, aldus woordvoerder Peter van Dam in het universiteitsblad Cursor.

Als voorbeeld dienen het Utrechtse university college en de Roosevelt Academy in Middelburg, maar ook Amerikaanse universiteiten die hun studenten pas na een paar jaar een hoofdvak (major) laten kiezen. Na afronding van hun studie zouden de bachelors toegang moeten krijgen tot verschillende Eindhovense masters, waarbij het goed uitkomt dat die al een paar jaar allemaal Engelstalig zijn.

Volgens Van Dam moet het college een nieuw type ingenieur gaan opleiden. “Afgestudeerden moeten een bredere kijk hebben, goed in teamverband én in een internationale setting kunnen werken. Ook zal er veel aandacht zijn voor communicatieve vaardigheden en voor de ontwikkeling van de studenten als academici.”

De doelgroep zou volgens hem moeten bestaan uit “kinderen van hoogopgeleide buitenlandse kenniswerkers, breed georiënteerde vwo’ers met een bètapakket en leerlingen die een Engelstalige opleiding aan de middelbare school hebben gevolgd.” Bij de toelating wordt niet alleen naar examencijfers gekeken maar ook bijvoorbeeld naar Engelse taalvaardigheid en naar nevenactiviteiten op de middelbare school.

Overigens staat het nog lang niet vast da het engineering college er ook komt. Op het bureau van rector magnificus Hans van Duijn zouden alleen een paar ‘globale’ ideeën liggen. Wel is al duidelijk dat het plan tientallen miljoenen euro’s kost en dat de TU/e dat niet op haar eentje kan betalen.

bron: Cursor

Onderwerpen