Aanbod: tijdelijk onderdak voor ontslagen onderzoekers

De Nederlandse universiteiten zijn bereid om onderzoekers uit het bedrijfsleven, die wegens de crisis op straat komen te staan, tijdelijk op te vangen en bij te scholen. Mits de overheid geld beschikbaar stelt om de universitaire ‘absorptiecapaciteit’ tijdelijk te vergroten, zo schrijft VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda in een brief aan premier Balkenende.

De actie zou er voor moeten zorgen dat talent voor Nederland behouden blijft terwijl bovendien de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen wordt versterkt. Als de economie weer aantrekt, zouden de onderzoekers weer worden teruggstuurd naar het bedrijfsleven.

De VSNU stelt tevens voor om een aantal reeds geplande investeringen in hun eigen huisvesting naar voren te halen. Volgens een eerste inventarisatie ligt er voor 2 à 2,5 miljard euro aan projecten klaar op de tekentafel. Voorwaarde is wel een ‘soepel financieringsarrangement.’

Ook wordt gepleit voor extra overheidsinvesteringen in onderzoek. Zo zou Den Haag voortaan Europese subsidies kunnen ‘matchen’ in plaats dat de universiteiten dat uit eigen zak moeten doen. Gevolg zou zijn dat er méér van die Europese gelden kunnen worden binnengehaald.

bron: VSNU

Onderwerpen