De University of California (campus Los Angeles) heeft de arbeidsveiligheid in haar chemielabs nog steeds niet op orde. De arbeidsinspectie OSHA heeft onlangs voor 97.000 dollar aan boetes opgelegd wegens overtreding van elementaire regels, zo meldt Chemical & Engineering News.

De universiteit gaat in beroep tegen de sancties. De financiële schade valt nog wel mee, maar niemand wordt graag openlijk aan de schandpaal genageld als instituut waar je als student je leven niet zeker bent.

 

Tweederde van de boetes betreft onregelmatigheden die eind vorig jaar werden geconstateerd tijdens inspecties. Belangrijkste bezwaar van de OSHA is dat de labmedewerkers niet adequaat worden opgeleid om te werken met uiterst gevaarlijke stoffen, zoals carcinogenen, reproductietoxische verbindingen en acuut dodelijk gif.

 

Daarnaast werd de UCLA beboet voor een ongelukje uit 2007. Een student liep brandwonden op toen hij een glazen staafje wilde steriliseren door het in ethanol te dopen en het vervolgens boven een bunsenbrander te houden. De fles ging om, de ethanol vloog in brand en betrokkene droeg geen maar wél een polyester overhemd. Gelukkig zat er een katoenen hemd onder, anders waren de verwondingen nog veel ernstiger geweest.

 

Dat de universiteit dat ongeluk toen niet aan de autoriteiten heeft gemeld, maakte de boete alleen maar hoger.

 

De UCLA staat onder verscherpt toezicht sinds een ongeluk eind 2008, toen een hoeveelheid tert-butyllithium tijdens het pipetteren in contact kwam met zuurstof en ontbrandde. De betrokken onderzoekster verbrandde dusdanig dat ze een paar weken later overleed.

 

bron: C&EN

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken

Onderwerpen