Energieproducent Twence bouwt de komende jaren een grootschalige CO2-afvanginstallatie in Hengelo. 

CO2 afvang Twence

Beeld: Twence

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie van € 14,3 miljoen aan Twence voor de bouw van een CO2-afvanginstallatie. De installatie moet de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie uit restafval te verminderen door jaarlijks 100.000 ton CO2 af te vangen en opnieuw te gebruiken. Het Overijsselse bedrijf start in het eerste kwartaal van 2022 met de bouw en het bedrijf verwacht de installatie in het laatste kwartaal van 2023 in gebruik te nemen.

De afgevangen CO2 moet worden omgezet in bruikbare producten zoals natriumbicarbonaat (bakpoeder) voor het reinigen van rookgassen of vloeibare CO2 voor de glastuinbouwsector. Algemeen directeur Marc Kapteijn licht toe: ‘De bouw geeft ons de mogelijkheid om vloeibare CO2 op termijn niet alleen aan de glastuinbouw te leveren, maar tevens toe te passen in andere sectoren, zoals in de levensmiddelenindustrie, voor mineralisatie van bouwmaterialen, binnen de chemie of als biobrandstof.’

Twence is de grootste duurzame-energieproducent in Overijssel en produceert jaarlijks 688 GWh warmte en 370 GWh elektriciteit uit restafval. Het Noorse bedrijf Aker Carbon Capture zal de modulaire CO2-afvanginstallatie aanleveren. Met de installatie wil Twence zijn productie verder verduurzamen en bijdragen aan de landelijke doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot.