ERC kent Advanced Grant toe aan Bert Meijer

Aan de TU Eindhoven start volgend jaar een nieuw onderzoeksproject naar ‘supramoleculaire’ polymeren, waarvan de bouwstenen niet covalent aan elkaar zijn geregen maar bijvoorbeeld via waterstofbruggen. De European Research Council (ERC) heeft aan prof. Bert Meijer een Advanced Grant van twee miljoen euro toegekend om het project op poten te zetten.

Het betekent dat Meijer plaats heeft voor zes extra aio’s en twee postdocs.

De groep van Meijer liet al eerder zien dat supramoleculaire polymeren verrassend goede en soms zelfs superieure eigenschappen kunnen hebben. Het nu geplande onderzoek is hier een vervolg op.

Het project kent twee hoofdrichtingen. Ten eerste zullen vormingsmechanismes worden bestudeerd, om de mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen. Deze kennis moet met name dienen om materialen te ontwerpen, die hun eigenschappen dynamisch kunnen aanpassen aan invloeden van buitenaf.

Ten tweede wil Meijer gecompartimentaliseerde nanodeeltjes gaan maken, waarbij verschillende activiteiten worden verenigd in één heel lang en bijzonder gevouwen molecuul.

bron: TU/e

Onderwerpen