Grafeen gaat er op vooruit als je het gecontroleerd verfrommelt. Het materiaal wordt superhydrofoob en veel beter geschikt als elektrodemateriaal in accu’s, schrijven Po-Yen Chen en collega’s van Brown University, Rhode Island, in Advanced Materials.

Ze bereiken de gewenste vervorming door het grafeen (of eigenlijk grafeenoxide) te kweken op kunststof krimpfolie. Dat spul krimpt bij verhitting; het grafeen hecht er te goed aan om los te laten maar het krimpt niet mee en moet dus wel verkreukelen. Na afloop verwijder je de kunststof met behulp van een oplosmiddel.

Indien gewenst kun je het grafeenvelletje daarna op een vers stuk krimpfolie leggen om het nogmaals te deformeren. En je kunt ook nog het krimpfolie aan twee zijden inklemmen zodat het maar in één richting krimpt.

Volgens de onderzoekers maakt het heel erg uit welke van deze opties je op het grafeen los laat, en in welke volgorde. Om superhydrofoob grafeen te maken, dat door een waterdruppel niet wordt bevochtigd, moet je bijvoorbeeld drie keer krimpen zonder inklemmen.

bron: Brown University