Het topsectorenbeleid is geen onverdeeld succes. Tot nu toe heeft het bedrijfsleven er 30 procent minder geld in gestopt dan geraamd, schat het Financieele Dagblad. Bij de topsector Life Sciences & Health blijven de investeringen zelfs bijna de helft achter bij de plannen. Een overmaat aan bureaucratie wordt opgegeven als belangrijkste reden.

De schatting is gebaseerd op cijfers van 8 van de 19 Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). De rest kon of wilde kennelijk geen cijfers geven.

Twee jaar geleden stelde het bedrijfsleven een bijdrage van anderhalf miljard euro in het vooruitzicht, te besteden aan R&D in samenwerking met kennisinstellingen. Later volgden beloften dat het bedrag allen al al in 2013 zou uitkomen op 319 miljoen. Het ministerie van EZ zou daarbij ruim 25 cent ‘TKI-toeslag’ uitkeren op elke geïnvesteerde euro. Van die toeslag gaat dus óók 30 procent aan de neus van de kennisinstellingen voorbij. TNO zegt zelfs maar 2,5 miljoen te hebben gekregen van de 10 miljoen die was begroot.

De terughoudendheid heeft uiteraard iets te maken met de crisis, maar vooral ook met het feit dat aan de regeling zo veel tijdrovende administratieve rompslomp vastzit dat vooral de kleinere bedrijven er niet eens aan beginnen. Volgens FD-redacteur Hans de Jongh is het mkb dan ook beter geholpen met generieke fiscale stimulering van R&D, bijvoorbeeld via de populaire WBSO-speurwerkregeling.

Volgens het FD kán het nog goed komen met de topsectoren. Zo is onlangs eindelijk wettelijk geregeld dat zowel de kennisinstelling als het bedrijf de gezamenlijk verworven kennis mogen hergebruiken. Tot voor kort was dat totaal onduidelijk. Ook mogen bedrijven nu ook bijdragen in natura, zoals medegebruik van apparatuur, verrekenen met de TKI-toeslag. Dat zou vooral goed nieuws moeten zijn voor sectoren met veel kleine bedrijfjes, zoals de life sciences.

Van haar kant beraadt het bedrijfsleven zich ook op de constructie. Zo heeft de topsector Chemie momenteel vier verschillende TKI’s: voor chemische processen, slimme polymeren, biobased economy en nieuwe chemische innovaties. Inmiddels schijnen er serieuze plannen te zijn om die toch maar in elkaar te schuiven, omdat de opdeling leidt tot inefficiëntie, verkokering en - volgens directeur Mark Kas van de TKI chemische innovaties - zelfs onderlinge tegenwerking.

bron: FD

Onderwerpen