Uit de mediarubriek van C2W 6.

Satire

Naar eigen zeggen heeft C&EN Onion niets te maken met Chemical & Engineering News of met het satirische tijdschrift The Onion. De blog combineert simpelweg de onderwerpkeuze van de een met de snoeiharde humor van de ander. Het resulteert in berichten over opname van de eenheid van impactfactor in het SI-systeem, hoofddocenten die postdocs tegen elkaar opzetten om ze harder te laten werken, en conservatieve organici die de eerste syntheserobot kort en klein slaan. De auteurs blijven anoniem, maar zijn duidelijk insiders.

Maastricht

In de gang naar de Van Kleeftoren van het MUMC+ is zojuist ‘Vruchtbaarheid en Geneeskunde’ geopend, een overzicht van wat Maastricht de afgelopen decennia presteerde op het gebied van klinische genetica, in-vitrofertilisatie en vooral embryoselectie. Op dat laatste heeft het MUMC+ al zo’n twintig jaar een monopolie binnen Nederland, en de expositie besteedt tevens aandacht aan de ethische discussie die daaraan voorafging. Openingstijden onbekend, vermoedelijk tijdens kantooruren.